• Гласуването ще е явно и едновременно за всички кандидати
  • Всеки кадровик ще може да подкрепя само един номиниран
  • Гласуването ще е явно и едновременно за всички кандидати
  • Всеки кадровик ще може да подкрепя само един номиниран

Изборът на нов председател на Върховния касационен съд ще бъде на 14 януари 2022 г. Това гласува Пленумът на ВСС на заседанието си вчера. Единодушно 18 от членовете на съвета подкрепиха проекта за времеви график - хронограмата за провеждането на процедурата за избор на нов шеф на ВКС. Самият график беше приет единодушно от Съдийската колегия във вторник и предложен за одобрение на пленума.

Така, според приетата хронограма, на 30 септември Пленумът на ВСС ще открие процедурата за наследник на мястото на настоящия шеф на ВКС Лозан Панов, чийто мандат изтича на 10 февруари.

Номинации ще се правят на заседанията на ВСС на 7, 14 и 21 и 28 октомври.

До 11 ноември кандидатите трябва да представят необходимите документи, а до 6 януари 2022 г. ще се приемат въпроси и становища към номинираните. Изслушването на допуснатите кандидати и гласуването за избор ще бъде на 14 януари 2022 г.

По закон право да номинират кандидати имат трима членове на Съдийската колегия, Пленумът на ВКС и министърът на правосъдието. Настоящият служебен министър на правосъдието Янаки Стоилов обяви преди дни, че ако има кандидатури за председател на Върховния касационен съд, които се ползват с широка професионална и обществена подкрепа, но

не са измежду обсъжданите от Висшия съдебен съвет, може да се ангажира и да ги внесе.

Той обаче заяви, че няма амбиция самоцелно да предлага кандидатура и разчита да постъпят предложения за различни кандидати.

Вчера Стоилов посочи, че единственият проблем с приетия график е, че дава много малко време за евентуална реакция на президента да върне указа за избора. Като профил на бъдещия председател на ВКС Стоилов очерта, че трябва да е със солидна професионална биография, да действа едновременно като представител на съдийската общност и да отстоява независимостта на съда, както и да повиши доверието в съдебната система.

По предложение на Правната комисия на ВСС Пленумът гласува и изменение на правилата за избор на „тримата големи“ - председателя на ВКС, председателя на ВАС и на главния прокурор, въведени през 2012 г. и променяни от съвета през 2014 г., 2017 г. и 2019 г. Гласуването вече ще е явно, ще бъде едновременно за всички кандидати, електронно или чрез вдигане на ръка, като всеки член на съвета може да гласува само за един кандидат. Гласуването ще бъде дистанционно заради мерките по време на пандемията. Заседанието, както и гласуването, ще се излъчват онлайн и видеозаписът от него ще бъде качен на електронен носител, който ще се съхранява 5 г.