П ленумът на ВСС единодушно прие с 14 гласа "за" първата кандидатура за председател на ВКС. Това е предложението на съдиите от ВКС за кандидатурата на Галина Захарова.

Пленумът на ВСС единодушно прие с 14 гласа "за" първата кандидатура за председател на ВКС. Това е предложението на съдиите от ВКС за кандидатурата на Галина Захарова.

Представляващият ВСС Боян Магдалинчев прочете пред кадровиците на Темида писмо от и.ф. председател на ВКС Дария Проданова за проведения на 19 октомври 2021 г. Пленум на ВКС, на който с 83 гласа "за" от имащи право на глас 91 съдии е решено да се предложи на ВСС кандидатурата на съдия Галина Захарова за председател на ВКС.

Остава още едно заседание на Пленума на ВСС, на което може да бъдат представяни  кандидатури.

Изслушването на допуснатите кандидати и гласуването за нов председател на ВКС ще бъде на 14 януари 2022 г.

Председателят на ВКС Лозан Панов в момента е в неплатен отпуск, тъй като е кандидат за президент. 

Галина Захарова е завършила „Право“ в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1988 г. и е с над 33 години съдийски стаж.

В периода 1988 – 1989 г. е стажант-съдия в Софийския градски съд, а от 1989 г. до 1991 г. е младши съдия в същия съд. От 1991 г. до 1992 г. е районен съдия в Пети районен съд (СРС), като през 1992 г. става заместник-председател на съда. Работи като съдия в Софийския градски съд от 1993 г. до 1998 г., а в периода 1998 – 1999 г. е заместник-председател на съда. В Софийския апелативен съд е съдия от 1999 г. до 2004 г., а от 2004 г. до 2007 г. е негов заместник-председател.

От 2007 г. до 2011 г. е член на Висшия съдебен съвет. След това продължава да работи като съдия в Софийския апелативен съд до 2013 г.

Във Върховния касационен съд съдия Галина Захарова правораздава от 2013 г., а от 2017 г. е председател на Второ наказателно отделение. На 13.11.2018 г. е назначена от Съдийската колегия на ВСС за заместник на председателя на ВКС и ръководител на Наказателната колегия.