С ъдиите ще направят втори опит да изберат двама нови членове на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

Съдиите ще направят втори опит да изберат двама нови членове на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

Вчерашният вот беше обявен за нередовен, след като от 2202-ма, имащи право на глас, вота си внесоха 669.

Гласуването започва в 8 часа и трябва да приключи в 18.

За да бъдат избрани, двамата номинирани - варненският съдия Деян Денев и Марина Михайлова от Върховния административен съд, в гласуването трябва да участват не по-малко от 33 процента от имащите право на глас -  поне 727 съдии. В противен случай процедурата ще бъде прекратена.