З а заместник-председател на Столичния общински съвет (СОС) да може да бъде избиран съветник, който не е член на политическа група. С това предложение в правилника на съвета излязоха от групата на ГЕРБ-СДС. В момента заместници на градския парламент могат да бъдат само съветници от политически групи.

За заместник-председател на Столичния общински съвет (СОС) да може да бъде избиран съветник, който не е член на политическа група. С това предложение в правилника на съвета излязоха от групата на ГЕРБ-СДС. В момента заместници на градския парламент могат да бъдат само съветници от политически групи.

Шефът на общинарите Елен Герджиков съобщи, че предлагат също на електронната страница на СОС да се публикуват докладите с проектите за решения, които ще се гледат от комисиите в съвета. Самите заседание на комисиите също да се излъчват онлайн, като направените записи да остават видими в архив. Видими да станат и протоколите от заседанията на комисиите и поименното гласуване на всеки общински съветник.

От ГЕРБ-СДС предлагат освен питания към кмета на София, общинските съветници да могат да отправят такива и към районните кметове. Гердижков коментира, че по този начин СОС ще може да осъществява контрол и върху дейността на районните администрации, които освен повече правомощия, ще имат и повече задължения през мандата. „Когато заех този пост преди години, една от основните задачи, които си поставих е работата на СОС да стане интересна за обществото, хората да се интересуват и да искат да взимат участие в решенията на съвета. Хората ни показаха, че искат лесен достъп до предложенията и решенията и ние отговорихме на тези очаквания“, коментира още Герджиков.