В Дневния център за пълнолетни лица с увреждания в град Брацигово се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки. Те са разпоредени в заповед на кмета на общината Надежда Казакова.

В Дневния център за пълнолетни лица с увреждания в град Брацигово се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки. Те са разпоредени в заповед на кмета на общината Надежда Казакова.

В нея се посочва, че Дневният център временно преустановява работа до 22 октомври. Разпоредено е да се извърши цялостна дезинфекция на всички помещения, коридори и стълбищни клетки, използвани от потребителите. Причина за наложените мерки са положителни проби за COVID-19.