ВКС потвърди оправдателната присъда за студента Траян Димитров, обвинен в хулиганство заради изписването на Паметника на Съветската армия на надписа Refugees welcome Le Pen go home („Добре дошли, бежанци! Льо Пен, отивай си вкъщи!“), съобщиха от ВКС.

ВКС потвърди оправдателната присъда за студента Траян Димитров, обвинен в хулиганство заради изписването на Паметника на Съветската армия на надписа Refugees welcome Le Pen go home („Добре дошли, бежанци! Льо Пен, отивай си вкъщи!“), съобщиха от ВКС.

С Решение № 73/26.07.2021 г. по наказателно дело № 259/2021 г. тричленен състав на Върховния касационен съд оставя в сила присъдата от 12.10.2020 г. на Софийския градски съд по делото. Решението не подлежи на обжалване.

С присъда на Софийския районен съд Траян Димитров е признат за виновен в извършването на 15.11.2018 г. на престъпление по чл. 325, ал. 1 от НК (хулиганство – извършване на непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото), като на основание чл. 78а от НК е освободен от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание – „глоба“ в размер на 2000 лв. Оправдан е по първоначално внесеното обвинение по чл. 325, ал. 2 от НК (хулиганство, отличаващо се с изключителен цинизъм). Производството пред първа инстанция е протекло по реда на съкратеното съдебно следствие.

С присъдата на СГС първоинстанционната е отменена в частта за осъждането на подсъдимия, като той е признат за невиновен. 

В съдебното заседание пред ВКС прокурорът от Върховната касационна прокуратура не поддържа протеста срещу въззивната присъда, като я намира за правилна и законосъобразна и счита, че следва да бъде оставена в сила. Оценява поведението на подсъдимия по поставяне на надпис върху паметник като писмена реч, с която свободно е изразил гражданската си позиция срещу посещението в България на френски политик и отношението си към емигрантската криза. 

В чл. 10, пар. 1 от ЕКПЧ е закрепено правото на лицата на свободно изразяване на мнение, което е едно от основните гарантирани от Конвенцията права, пишат от ВКС.

В мотивите на решението на ВКС се подчертава, че съдебната практика на ЕСПЧ е последователна в становището си за разширително тълкуване на обхвата на правото на свободно изразяване на мнение, което означава, че защитата по този текст обхваща не само информация и идеи, но и други форми на изразяване, например разпространение на листовки, сатирично куклено шоу, картина на изложба и др., в това число и поставяне на боя или надписи върху обществени културни паметници, какъвто е настоящият случай.