* Обученията по първа помощ са по европейските стандарти

* Подпомагаме 380 000 души с хранителни продукти, а в пандемията включихме още 105 000

* Обученията по първа помощ са по европейските стандарти

* Подпомагаме 380 000 души с хранителни продукти, а в пандемията включихме още 105 000

- Д-р Стоименова, курсовете за първа помощ и водно спасяване отново са отворени и това е добра новина. Но как ще се спазват противоепидемичните мерки?

- Не се съмнявайте, че имаме експертизата по европейски стандарти и спазваме противоепидемичните мерки. Осигурени са условия в нашите кабинети за контролиран достъп, за отстояния, за дезинфектанти, за лични предпазни средства. Изключително стриктни сме в това отношение като организация, която има традиции и опит. А и непрекъснато сме във връзка с нашите международни структури, нашият референтен център по първа помощ е в Париж и обученията по първа помощ стават по стандарти за цяла Европа.

- Как Българският червен кръст, една от най-старите доброволчески организации у нас, се включи в борбата с COVID?

- Още от самото начало на пандемията ние мобилизирахме целия си доброволчески ресурс, за да изпълняваме доста по-голям обем от дейности и да поемем многото допълнителни ангажименти и задачи, които възникнаха, независимо от риска и за нас в тази необичайна сложна ситуация. Още през февруари миналата година започнахме интензивна дейност, за да може организацията да изпълнява критичните си дейности, но и да продължи основните си задачи по основната ни мисия. Ние работим по социално подпомагане, планинска спасителна служба, водно спасяване, работа с мигранти, както и работа при бедствени кризисни ситуации. Предоставяме детски творчески пакети, организираме онлайн граждански курсове за първа помощ и още много други дейности, ще отнеме време да ги изредя сега. Затова приехме план за непрекъсваемост на дейностите и дори за увеличаване на динамиката на нашите дейности, свързани с непрекъснатото проследяване на ситуацията с пандемията. Организирахме още миналата година една национална благотворителна кампания под наслов „Заедно срещу COVID“, която продължава активно и досега и по която ние набрахме един значителен финансов ресурс от над 1,9 млн. лева. Същевременно набирахме и материални дарения, тяхната стойност е 1,5 млн. лева. Бяха привлечени и допълнителни средства от бизнес структури, с които нашата работа беше не само по превенцията, но и за логистична подкрепа към Министерството на здравеопазването. С тази кампания ние успяхме да осъществим изключително голям обем от дейности.

- Ролята на БЧК в пандемията се свързва и с подкрепа за осигуряване на хранителни продукти и раздаването им на нуждаещи се. Как се случва това сега?

- Допълнително към голямата хранителна програма в партньорство с Агенцията за социално подпомагане, извън тези 380 000 души, които ние обичайно подпомагаме с хранителни продукти, още на над 105 000 нуждаещи се бяха раздадени хранители пакети в рамките на кампанията „Заедно срещу COVID”. В кампанията включихме много доброволци и щатни служители, те участваха и в дейности по превенция, и в разнасяне на хранителни продукти, закупуване на лекарства на хора в изолация или трудноподвижни.

- А как подкрепяхте медиците, които са основната сила в борбата с COVID?

- В рамките на кампанията бяхме в непрекъснато сътрудничество и с Министерството на здравеопазването. По искане на над 30 болници предоставихме 3 милиона лични предпазни средства, дезинфектанти, хигиенни продукти, апаратура и имущество, които бяха необходими в пандемията.

Решихме да кандидатстваме за получаване на допълнителен ресурс чрез международния Червен кръст. Беше направен апел към донори, който беше финансиран от Американската агенция за международно развитие, и в рамките на този апел се осъществиха много допълнителни дейности. Осигурени бяха хигиенни пакети, работихме заедно със здравните медиатори. Смятам, че една от важните ни дейности е свързана с друга голяма съпътстваща кампания, чиято цел беше да се предостави официална информация, която да представи COVID ситуацията реално и да е в противовес на фалшиви новини и теории, които се разпространяват по време на пандемията, информация за необходимостта и ефикасността от спазване на противоепидемичните мерки. В тази кампания стигнахме до над 200 000 души, което е изключително важно като резултат.

- БЧК има национален чат за психологическа помощ, търсеха ли го много хора, притеснени от пандемията?

- Изключително важна беше дейността ни по предлагане на психосоциална подкрепа. Тя се състоеше в консултиране на безплатен национален телефонен номер 0800 11 466, на който всеки на територията на страната може да се свърже не само за подкрепа, но и за информация за различните услуги, за противоепидемичните мерки. Смятаме, че този телефон като допълнителна подкрепа, освен тази на нашия национален чат на страницата на БЧК, беше значима помощ в условията на растяща тревога, стрес, домашно насилие и несигурност в хората.

- Колко души потърсиха психологическа подкрепа?

- Над 10 000 души от началото на пандемията са получили консултация и подкрепа чрез телефонната линия и чата. Да, в сложната ситуация на пандемия е нормално да има повишаване на обажданията и сигналите. Обажданията са от най-различни възрастови групи - от хора между 30 и 55 години до такива в пенсионна възраст и много възрастни, безработни, самотно живеещи или техни близки. 13 психолози по график дават дежурства в тази национална линия от понеделник до петък от 10 до 17 часа. Психолозите са също доброволци, на които сме дълбоко благодарни за това, което правят. В тези тежки времена всеки може да помогне по различен начин, а ние сме благодарни и на дарителите.

- Отзоваваха ли се повече дарители по време на кризата?

- Нашият стремеж беше да мобилизираме и обществеността, и бизнес сектора, за което сме изключително благодарни за даренията. Те ни дават възможност да сме по-ефективни и да предоставяме подкрепа, която продължава и в настоящия момент. Все още сме загрижени за ситуацията с коронавируса и смятаме, че тази кампания трябва да продължи. В средносрочен и дългосрочен план трябва да продължим да сме активни, включително и с допълнителни програми, за да подпомагаме здравните заведения, медицинския персонал в болниците с най-необходимото, както и да предоставяме подкрепа на най-уязвимите групи.

Всеки месец БЧК подготвя инфографика за подпомогнатите уязвими групи, за помощта към медицински и социални заведения. Ние създадохме регистри за документацията на финансовите и материалните дарения. Те се актуализират текущо, за да се спазват изискванията и да се осигури прозрачност и честност. Правят се необходимите справки и отчети към донори, към партньори и ние публикуваме всеки месец в бюлетина на БЧК, който отива и до медиите, актуална информация за предоставените дарения. Тя е придружена със снимков материал. Всекидневно публикуваме информация в новосъздадената вайбър общност, към която са се присъединили 75 000 души. И на интернет страницата на БЧК, и в социалните мрежи по всички начини се стремим да информираме. Благодарни сме и на медиите, защото те ни дават възможност да кажем какво правим с нашите доброволци и служители.

- Какъв е профилът на доброволците в БЧК?

- Изключително съм удовлетворена и аз, и колегите ми са благодарни и признателни към приноса на доброволците ни. Те са от различни възрастови групи, но по време на разпределението на над 6000 тона хранителни продукти се нуждаехме от доброволци, те помагаха в 309 пункта в цялата страна. Много млади доброволци бяха ангажирани в различни дейности. Имаше доброволци от Младежкия червен кръст, от нашите доброволни екипи в областните организации, националният ни екип се включи активно. Към всички тях изказвам уважение и благодарност. Доброволците се включваха спонтанно по различни инициативи. Ние разчитаме на тях в многобройните програми и дейности, по които продължаваме да работим. Те са свързани с предоставяне на домашни грижи за трудноподвижни възрастни хора, с топъл обяд на ученици, когато те не са на училище ние предоставяме хранителни пакети. Всъщност сме регистрирани за 11 вида социални услуги. Трябва да подчертая, че не сме спирали всички останали дейности, които извършваме регулярно, имаме и гарови услуги и много други.

- А нямаше ли страх у тях, и доброволците, и служителите помагат в доста рискова среда?

- На нашите доброволци и служителите ни, на тях също се отразява тежката ситуация, която е в момента у нас. Имахме болни, имаме болни и в момента. Загубихме колеги. Но хората са с мисия, хората са с една устойчивост. Не са спирали да работят от началото на миналата година, поемали са допълнителна работа, свързана с многото задачи и дейности, породени от пандемията. Не спират и няма да спрат. Смятам, че това е важното. Благодарни сме на всички, които участват в битката с COVID. Благодарни сме и на дарителите. Техният есемес за 1 лев също е помощ. Възможност за дарения има и по електронен път на страницата на БЧК. Вече имаме и система за издаване на електронни сертификати за дарителите. Мисля, че в една такава ситуация всеки трябва да прояви солидарност. В крайна сметка просто трябва да бъдем по-добри. Не бива да забравяме, че хората са минавали през много по-тежки ситуации в миналото. Затова и съм впечатлена от хората в Червения кръст, защото не се оплакват, не мрънкат, просто работят. Излишно е да казвам, че в областните ни организации работят много малко щатни специалисти. Те също са в рискова среда, сред тях имаше болни и това наложи много бърза реорганизация и бързи решения, за да вървят нещата, защото дейностите ни и без това са много, а сега с COVID товарът нарасна много. Искам да кажа в крайна сметка, че трябва да бъдем оптимисти. Трябва да сме устойчиви и да продължим. Надявам се нашата благодарност да стигне до всички онези, които по някакъв начин са съпричастни и помагат заедно с нас.


ВИЗИТКА:


- Д-р София Стоименова е главен секретар на Българския червен кръст

- Започва като лекар в Бърза помощ в Перник, след което работи във ВМА, а по-късно в дирекция „Лечебно-профилактична помощ“ в Министерството на здравеопазването, до 1997 г. е била директор на Българскиа младежки Червен кръст

Специализирала е в главната квартира на Американския Червен кръст във Вашингтон, била е и ръководител на делегацията на МФЧК/ЧП за страните от Източна Азия.

- От 2003 г. до 2011 г. е била генерален директор на БЧК