• Ще въведем плаващ график в стола, за да не се застъпват класовете
  • Със спестените пари от бюджета ще купим помагала и тетрадки на всички ученици
  • Ще въведем плаващ график в стола, за да не се застъпват класовете
  • Със спестените пари от бюджета ще купим помагала и тетрадки на всички ученици

- Г-жо Балийска, колко ученици ще се обучават в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ през предстоящата учебна година?

- През учебната 2020/2021 г. в нашето училище ще се обучават 115 ученици, които са разпределени в седем паралелки. В първи клас са 7 ученици, втори – 20, трети -15, четвърти – 13, пети – 23, шести – 15, и седми – 23. Това е годината, в която имаме най-малка раждаемост в нашето село, но след това от 2014 досега са над 20 всяка година. Всички те са местни и има бъдеще за тях, тъй като имаме детска градина и училище, в което да стартират своето образование.

- Предвиждате ли тържество за първия учебен ден?

- Ще се съобразим с националните указания, но нашите деца са по-малко. Училищният ни двор е голям и ще направим кътове по класове и ще посрещнем тържествено нашите първокласници с всички останали ученици.

- Какви мерки ще предприемете, за да се опази здравето на децата?

- Заедно с учителите и родителите се опитваме да разработим работна програма, по която ще се осъществи обучението на учениците. Характерното при нас е, че всички класове са разпределени в седем самостоятелни паралелки, но следобед децата са в четири групи. За да няма струпване и събиране на децата от различни класове в училище, от 15 септември ще назначим нови помощник-учители. Те ще подпомагат дейността на педагозите от целодневното обучение, ще организират заниманията, ще следят за спазването на дистанция и да няма струпване. Както учениците са разпределени за обяд в самостоятелни класни стаи, така ще бъдат и следобед. Най-важното нещо е да предпазим децата да не се разболеят и да не се налага да прилагаме карантина.

- Имате ли деца с хронични или други заболявания, чиито родители са изявили желание да останат вкъщи?

- Имаме, но родителите им не желаят да участват в друга форма освен присъствената. Те се притесняват да не останат изолирани вкъщи. Имаме 29 ученици със специални образователни потребности, но ако предвидим вариант за дистанционно обучение, ние рискуваме образованието на децата. Затова ще назначим помощник-учители, които да ни помогнат да не сливаме паралелки, да ограничим контактите и да предпазим децата. Те са затъжени за училищната среда. Когато ме срещат по улицата, споделят, че нямат търпение да дойде 15 септември и да видят новите обстановки, които направихме през лятото за тях в класните стаи.

- Училищният стол и бюфет са сред кризисните места. Какво предвиждате за тях?

- В училището нямаме бюфет, има само столова на първия етаж, в която се хранят учениците. Ще въведем плаващ график, така че децата да не се застъпват в помещенията. Ще назначим допълнително лице на длъжност хигиенист, което ще подпомага дейността в столовата и дезинфекцията след всеки. С родителите сме се разбрали всички 115 деца да се хранят в училищния стол, за да гарантираме, че хигиената на храната и помещенията ще е отлична. За всички от първи до четвърти клас се получават закуски от държавния бюджет, като ние ще предложим да бъде подсигурена и за учениците от прогимназията (от пети до седми клас). Така ще гарантираме, че там, където ще се хранят, ще бъдат взети всички мерки срещу COVID-19.

- Какви други мерки по отношение организирането на учебния учебния процес?

- През миналата учебна година колективът участва с много проектни предложения по национални програми и вътрешни, в училището, и благодарение на тях имаме допълнително финансиране за над 100 000 лв. По проектите „Създаване на интерактивни кабинети по природни науки и чуждоезиково обучение“ в размер на 35 000 лв. оборудвахме класните стаи със седем интерактивни дисплея. Така всеки един клас ще може да наблюдава учебното съдържание. Ние имаме възможност за кабинетна система, но във връзка с мерките учениците трябва да бъдат разположени в класни стаи и да няма движение по коридорите. Дисплеите от проекта ще ни помогнат, тъй като учителите ще могат да представят голяма част от моделите в реално време от интернет пространството, готови или разработени от нашите учители ресурси, онлайн абонаментите. Така образователният процес ще е пълноценен. Децата от прогимназията няма да могат да провеждат часовете си в кабината по история, география, химия, биология, физика, но на дисплеите ще виждат компютърни модели на картата или опити. Одобрени сме и с проект по Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“ за 50 000 лв., модул „Библиотеките като образователна среда“ от Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ за 6000 лв., участвали сме с проект за 54 000 лв. по „Подкрепа за успех“, получили сме и 7614 лв. по „Образование за утрешния ден“. Благодарение на тези проекти и средствата, които не сме изразходвали за консумативи и материали от бюджета, ще подсигурим всичко необходимо за началото на учебната година за учениците от първи до седми клас – учебни материали и помагала, тетрадки, чертожни инструменти, комплекти с материали за творчески дейности. Това е заслуга на родителите, които пуснаха децата си да участват активно във всички проектни дейности, за да наваксат пропуските.

- С млад екип ли работите?

Екипът е на 50% от млади преподаватели. Ние обаче се опитваме да запазим и хората с по-дългогодишен опит. Те са тези, които напътстват и помагат на нашите млади учители. Педагозите се опитват да се възползват от ранното пенсиониране, но колективът е този, който провежда усилена агитация да не го правят. Разчитаме на тях за работата с родители и различно учебно съдържание.

- Имат ли възможност да провеждат обучение от клас и вкъщи, ако има болно дете?

- С колегите коментираме възможността, ако някое дете отсъства за по-дълго време, да се осъществява връзка в реално време, но това не може да продължава през целия период. Ако седем класа се включат, интернет ресурсът няма да издържи. Колективът е обучен за работа в облачни платформи още през март. До края на учебната година те се научиха да работят с всички възможни приложения, които се предоставят от тях. Обсъждаме, ако се наложи някое дете да излиза под карантина, да се включват ресурсните учители и помощник-учителите. Обмисляме и за интердисциплинарни уроци и ако има пропуски, в един час да влизат двама учители, които да дават насоки. Понякога децата отсъстват и по здравословни причини, по време на грипни ваканции 50% не са в училище. Обсъждаме тогава учителят, който е до обяд, да работи с класа, който е в училище, а педагогът следобед да праща своите указания чрез виртуалните класни стаи на децата у дома или по телефона, ако се наложи. Без родителите няма да се справим, важна е подкрепящата среда вкъщи, особено за децата от 1-2-3 клас. По проекта ни по Национална програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ сме предвидили по време на първите родителски срещи да ги запознаем с платформите, да ги подпомогнем в практическата част как да се регистрират, как да се включат във виртуални класни стаи при нужда.

- Как националните програми и проекти подпомагат качеството на образованието?

- По новата програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ трябва да сключим споразумения с родителите. Когато те участват в образованието, то приема положителна насока. Родителят е доволен, когато е активна връзката между него, децата и учителите. Учениците харесват новите технологии и по Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“, предвиждаме дигитална трансформация на ролята учител-ученик. Децата ще трябва да се подготвят предварително вкъщи за часа и родителите им ще помогнат вкъщи. Най-добрата квалификация е, когато се потрудим сами за това. С учителите си говорим, че на каквито и квалификационни форми да сме участвали, най-много научаваме, когато започнем да търсим и подготвяме сами нашите уроци. След коронавируса предвиждаме и учениците от прогимназия да обучават по-малките от начален етап, ще предложим и различни методи на учене – чрез правене, практика, емоция.

Резултатът от всичко, което правим, е, че всички завършват основното си образование до 7 клас. Нямаме отпаднал ученик на местно ниво през последните години. Голяма част от децата от уязвими групи продължават и средното си образование в Смолян. Родителите им вече не ги спират, времената се променят. Всичко това е благодарение на успешната работа между родители, учители и ученици и усилията на образователното министерство, образователния инспекторат и кмета. Родителите страдат, че навремето не е имало кой да приложи тези мерки при тях, мъжете съжаляват, че не са завършили своето образование и не могат да изкарат шофьорски курсове.


Визитка:

* Лиляна Балийска е родена на 8 септември 1974 г.

* Завършва магистратура в ПУ „Паисий Хилендарски”, специалности физика, математика, информатика и информационни технологии

* Учител по информатика и информационни технологии в СУ „Отец Паисий“, Смолян

* Директор в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в село Смилян от 2016 г.

* Удостоена с почетно отличие „Неофит Рилски“ 2020 г., носител на грамота „Директор на годината 2018“ от Синдиката на българските учители