Е кип на Българската федерация по бадминтон и доброволци направиха демонстрации на спорта. Федерацията за пореден път участва активно в проекти по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта популяризиращи основните идеи и стратегии заложени в Закона за младежта, и Националната и европейските политики за младежта

Екип на Българската федерация по бадминтон и доброволци направиха демонстрации на спорта. Федерацията за пореден път участва активно в проекти по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта популяризиращи основните идеи и стратегии заложени в Закона за младежта, и Националната и европейските политики за младежта

Проектът “Превенция на различните форми на зависимости сред младите хора по време на пандемия„ е насочен към израстването и развитието на младежите от цялата страна а също и в разработването и прилагането на спорта бадминтон, както и на други ефективни методи и средства за превенция на различни видове зависимости ,които поради забързаните темпове на живот оказват, както положително така и отрицателно влияние върху младите.

За участие в тези дейности бяха привлечени 45 младежи доброволци от спортните клубове по бадминтон в цялата страна, които след проведено обучение за разпознаване и превенция на видовете зависимости, сформираха екипи, които да информират и популяризират добрата кауза. Те осъществиха 4 публични информационни кампании и демонстрации на спорта бадминтон сред младежи връстници в Китен, Приморско, Аркутино и Пазарджик. Така на местните младежки общности беше даден пример и показани възможни методи за водене на живот без зависимости – наркотици, тютюнопушене, алкохол, интернет и др.

В демонстрациите участваха и няколко изявени млади спортисти от град Пазарджик: Гергана Павлова ,Рая Пашова, както и Председателя на Бадминтон Клуб Пазарджик -Неделчо Кесов, които се включиха в подкрепа на провежданата от БФБадминтон Национална кампания – “Стоп на зависимостта, старт на активността – 2021 г.“.

В началото на септември предстоят още две публични събития в Хасково и София.