0

„6 от 49“: Числа – 12, 22, 24, 26, 29, 34. Печалби: 6 – няма, 5 – 15 по 3469,50 лв., 4 – 745 по 77,20 лв., 3 – 13 935 по 6,70 лв. ДЖАКПОТ: 8 105 347,83 лв.

„6 от 42“: Числа – 8, 10, 19, 21, 33, 36. Печалби: 6 – няма, 5 – 8 по 2615,90 лв., 4 – 292 по 71,70 лв., 3 – 5205 по 5,70 лв. ДЖАКПОТ: 496 368,83 лв.

„5 от 35“: I теглене: 4, 5, 17, 23, 26. Печалби: 5 – 1 по 35 618,20 лв., 4 – 297 по 156,40 лв., 3 – 9907 по 7,40 лв. II теглене: 21, 28, 30, 33, 35. Печалби: 5 – 1 по 35 618,20 лв., 4 – 331 по 140,40 лв., 3 – 9059 по 8,00 лв. 

„Тото джокер“: Позиции – 3, 5, 8; числа – 2, 9, 8. Печалби: 3 – 2 по 31 909,90 лв., 2 – 938 по 68,00 лв.

„Зодиак“: Числа – 4, 6, 7, 18, 43; зодия 8 – Скорпион. Печалби: 5+1 – няма, 5 – няма, 4+1 – няма, 4 – 6 по 500,00 лв., 3+1 – 43 по 100,00 лв., 3 – 425 по 10,00 лв., 2+1 – 502 по 5,00 лв., 1+1 – 2218 по 1,50 лв., 2 – 5398 по 0,80 лв., 1 – 2900 по 1,00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000,00 лв.

„Рожден ден“: Година 42, месец 7, дата 20, ден 4. Печалби: I група – няма, II група – 1 по 701,70 лв., III група – няма, IV група – няма, V група – 1 по 350,80 лв., VI група – 13 по 21,60 лв., VII група – 11 по 31,90 лв., VIII група – 31 по 9,10 лв., IX група – 70 по 6,00 лв., X група – 140 по 3,50 лв., XI група – 171 по 3,30 лв., XII група – 368 по 1,90 лв., XIII група – 740 по 2,00 лв., XIV група – 1810 по 1,30 лв., XV група – 4121 по 0,95 лв. ДЖАКПОТ: 35 850,56 лв.