0

„6 от 49“: Числа – 3, 26, 32, 34, 43, 48. Печалби: 6 – няма, 5 – 4 по 7353,10 лв., 4 – 375 по 86,70 лв., 3 – 8252 по 6,40 лв. ДЖАКПОТ: 3 071 533,43 лв.

„6 от 42“: Числа – 1, 6, 9, 11, 29, 41. Печалби: 6 – няма, 5 – 13 по 1521,70 лв., 4 – 460 по 43,00 лв., 3 – 7069 по 4,00 лв. ДЖАКПОТ: 1 564 912,18 лв. 

„5 от 35“: I теглене: 6, 9, 15, 28, 34. Печалби: 5 – 3 по 8673,00 лв., 4 – 235 по 144,40 лв., 3 – 6804 по 7,80 лв. II теглене: 6, 12, 16, 27, 32. Печалби: 5 – 5 по 5203,80 лв., 4 – 390 по 87,00 лв., 3 – 9271 по 5,70 лв.

„Тото джокер“: Позиции – 1, 4, 6; Цифри – 0, 3, 6. Печалби: 3 – 2 по 21 219,00 лв., 2 – 569 по 74,60 лв.

„Зодиак“: Числа – 12, 22, 35, 36, 42; зодия 4 – Рак. Печалби: 5+1 – няма, 5 – няма, 4+1 – 1 по 5000,00 лв., 4 – 6 по 500,00 лв., 3+1 – 18 по 100,00 лв., 3 – 187 по 10,00 лв., 2+1 – 271 по 5,00 лв., 1+1 – 1676 по 1,50 лв., 2 – 2848 по 0,80 лв., 1 – 3005 по 1,00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000,00 лв.

„Рожден ден“: Година 11, месец 6, дата 28, ден 5. Печалби: I група – няма, II група – 1 по 531,50 лв., III група – 2 по 212,60 лв., IV група – 2 по 132,90 лв., V група – 4 по 66,40 лв., VI група – 5 по 42,50 лв., VII група – 21 по 12,70 лв., VIII група – 26 по 8,20 лв., IX група – 51 по 6,30 лв., X група – 91 по 4,10 лв., XI група – 164 по 2,60 лв., XII група – 235 по 2,30 лв., XIII група – 489 по 2,30 лв., XIV група – 1406 по 1,30 лв., XV група – 2784 по 1,10 лв. ДЖАКПОТ: 13 407,08 лв.