0

„6 от 49“: Числа – 13, 20, 26, 27, 31, 49. Печалби: 6 – няма, 5 – 7 по 4657,60 лв., 4 – 498 по 72,40 лв., 3 – 10 474 по 5,60 лв. ДЖАКПОТ: 3 991 126,53 лв.

„6 от 42“: Числа – 3, 4, 20, 34, 35, 40. Печалби: 6 – няма, 5 – 6 по 3465,30 лв., 4 – 308 по 67,50 лв., 3 – 5205 по 5,70 лв. ДЖАКПОТ: 1 529 443,37 лв.

„5 от 35“: I теглене: 1, 18, 22, 28, 32. Печалби: 5 – няма, 4 – 312 по 167,80 лв., 3 – 7538 по 9,80 лв. II теглене: 6, 9, 14, 19, 29. Печалби: 5 – 3 по 9673,40 лв., 4 – 360 по 105,20 лв., 3 – 8477 по 7,00 лв.

„Тото джокер“: Позиции – 1, 7, 8; цифри – 0, 8, 3. Печалби: 3 – 5 по 9803,80 лв., 2 – 1112 по 44,10 лв. 

„Зодиак“: Числа – 4, 23, 32, 35, 36; зодия 8 – Скорпион. Печалби: 5+1 – няма, 5 – няма, 4+1 – 1 по 5000,00 лв., 4 – 2 по 500,00 лв., 3+1 – 29 по 100,00 лв., 3 – 286 по 10,00 лв., 2+1 – 342 по 5,00 лв., 1+1 – 1831 по 1,50 лв., 2 – 3626 по 0,80 лв., 1 – 2736 по 1,00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000,00 лв.

„Рожден ден“: Година 19, месец 11, дата 30, ден 2. Печалби: I група – няма, II група – 1 по 579,80 лв., III група – 4 по 116,00 лв., IV група – 4 по 72,50 лв., V група – 10 по 29,00 лв., VI група – 9 по 25,80 лв., VII група – 21 по 13,80 лв., VIII група – 48 по 4,80 лв., IX група – 61 по 5,70 лв., X група – 87 по 4,70 лв., XI група – 223 по 2,10 лв., XII група – 267 по 2,20 лв., XIII група – 530 по 2,30 лв., XIV група – 1421 по 1,40 лв., XV група – 2710 по 1,20 лв. ДЖАКПОТ: 18 197,59 лв.