0

„6 от 49“: Числа – 10, 16, 20, 24, 38, 47. Печалби: 6 – няма, 5 – 13 по 2549,00 лв., 4 – 618 по 59,30 лв., 3 – 9966 по 6,00 лв. ДЖАКПОТ: 2 127 313,90 лв.

„6 от 42“: Числа – 3, 5, 30, 32, 40, 41. Печалби: 6 – няма, 5 – 1 по 17 960,00 лв., 4 – 233 по 77,10 лв., 3 – 4891 по 5,30 лв. ДЖАКПОТ: 457 463,52 лв.

„5 от 35“: I теглене: 2, 9, 13, 19, 26. Печалби: 5 – 8 по 3892,20 лв., 4 – 448 по 90,70 лв., 3 – 10 379 по 6,10 лв. II теглене: 1, 3, 8, 11, 30. Печалби: 5 – 2 по 15 568,70 лв., 4 – 304 по 133,60 лв., 3 – 8736 по 7,30 лв.

„Тото джокер“: Позиции – 4, 6, 8; Цифри – 4, 9, 7. Печалби: 3 – 15 по 8187,80 лв., 2 – 2686 по 21,50 лв.

„Зодиак“: Числа – 16, 23, 24, 29, 49; зодия 7 – Везни. Печалби: 5+1 – няма, 5 – няма, 4+1 – няма, 4 – 1 по 500,00 лв., 3+1 – 29 по 100,00 лв., 3 – 221 по 10,00 лв., 2+1 – 437 по 5,00 лв., 1+1 – 2573 по 1,50 лв., 2 – 3597 по 0,80 лв., 1 – 3778 по 1,00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000,00 лв.

„Рожден ден“: Година 23, месец 4, дата 9, зен 3. Печалби: I група – няма, II група – няма, III група – 4 по 126,20 лв., IV група – 2 по 157,70 лв., V група – 4 по 78,90 лв., VI група – 11 по 22,90 лв., VII група – 15 по 21,00 лв., VIII група – 43 по 5,90 лв., IX група – 59 по 6,40 лв., X група – 125 по 3,50 лв., XI група – 171 по 3,00 лв., XII група – 307 по 2,10 лв., XIII група – 646 по 2,10 лв., XIV група – 1713 по 1,30 лв., XV група – 3475 по 1,00 лв. ДЖАКПОТ: 44 098,03 лв.