0

„6 от 49“: Числа – 24, 27, 38, 41, 42, 49. Печалби: 6 – няма, 5 – 15 по 2806,60 лв., 4 – 516 по 90,20 лв. 3 – 9657 по 7,80 лв. Джакпот: 4 715 970,06 лв.

„6 от 42“: Числа – 4, 8, 12, 16, 34, 39. Печалби: 6 – няма, 5 – 8 по 2279,40 лв., 4 – 365 по 50,00 лв., 3 – 5649 по 4,60 лв. ДЖАКПОТ: 390 410,52 лв.

„5 от 35“: I теглене: 8, 13, 26, 31, 35. Печалби: 5 – 2 по 17 855,60 лв., 4 – 312 по 149,30 лв., 3 – 9315 по 7,80 лв. II теглене: 5 – 2 по 17 855,60 лв., 4 – 377 по 123,60 лв., 3 – 9765 по 7,50 лв.

„Тото джокер“: Позиции – 2, 3, 4; Цифри – 0, 1, 6. Печалби: 3 – 8 по 7107,20 лв., 2 – 982 по 57,90 лв. 

„Зодиак“: Числа – 14, 21, 29, 37, 40, зодия 4 - Рак. Печалби: 5+1 – няма, 5 – няма, 4+1 – няма, 4 – 3 по 500,00 лв., 3+1 – 19 по 100,00 лв., 3 – 211 по 10,00 лв., 2+1 – 283 по 5,00 лв., 1+1 – 1674 по 1,50 лв., 2 – 3243 по 0,80 лв., 1 – 3130 по 1,00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000,00 лв.

„Рожден ден“: Година 53, месец 10, дата 20, ден 2. Печалби: I група – 2 по 3389,60 лв., II група – няма, III група – 1 по 463,60 лв., IV група – 1 по 289,70 лв., V група – 11 по 26,30 лв., VI група – 10 по 23,20 лв., VII група – 19 по 15,30 лв., VIII група – 17 по 13,60 лв., IX група – 53 по 6,60 лв., X група – 78 по 5,20 лв., XI група – 224 по 2,10 лв., XII група – 249 по 2,30 лв., XIII група – 570 по 2,10 лв., XIV група – 1592 по 1,20 лв., XV група – 2665 по 1,20 лв.