0

„6 от 49“: Числа – 5, 21, 30, 38, 43, 45. Печалби: 6 – няма, 5 – 5 по 7242,40 лв., 4 – 383 по 104,50 лв., 3 – 7678 по 8,40 лв. ДЖАКПОТ: 3 653 300,74 лв.

„6 от 42“: Числа – 4, 5, 8, 28, 39, 40. Печалби: 6 – няма, 5 – 9 по 2225,00 лв., 4 – 281 по 71,30 лв., 3 – 4895 по 5,80 лв. ДЖАКПОТ: 781 949,96 лв.

„5 от 35“: I теглене: 6, 8, 15, 17, 34. Печалби: 5 – 1 по 33 721,20 лв., 4 – 198 по 222,10 лв., 3 – 6739 по 10,20 лв. II теглене: 10, 17, 18, 25, 27. Печалби: 5 – 1 по 33 721,20 лв., 4 – 263 по 167,20 лв., 3 – 8537 по 8,10 лв.

„Тото джокер“: Позиции – 1, 2, 9; Цифри – 0, 5, 4. Печалби: 3 – 4 по 13 903,30 лв., 2 – 1276 по 43,60 лв. 

„Зодиак“: Числа – 9, 20, 28, 32, 44; зодия 4 -  Рак. Печалби: 5+1 – няма, 5 – няма, 4+1 – 1 по 5000,00 лв., 4 – 14 по 500,00 лв., 3+1 – 25 по 100,00 лв., 3 – 247 по 10,00 лв., 2+1 – 344 по 5,00 лв., 1+1 – 1858 по 1,50 лв., 2 – 3387 по 0,80 лв., 1 – 3065 по 1,00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000,00 лв.

„Рожден ден“: Година 75, месец 2, дата 8, ден 7. Печалби: I група – 1 по 3412,50 лв., II група – няма, III група – 1 по 498,10 лв., IV група – 2 по 155,70 лв., V група – 12 по 25,90 лв., VI група – 11 по 22,60 лв., VII група – 23 по 13,50 лв., VIII група – 39 по 6,40 лв., IX група – 57 по 6,60 лв., X група – 114 по 3,80 лв., XI група – 287 по 1,70 лв., XII група – 229 по 2,70 лв., XIII група – 603 по 2,20 лв., XIV група – 1539 по 1,40 лв., XV група – 2804 по 1,20 лв.