0

„6 от 49“: Числа – 1, 16, 19, 29, 46, 49. Печалби: 6 – няма, 5 – 12 по 3583,70 лв., 4 – 554 по 85,80 лв., 3 – 9665 по 8,00 лв. ДЖАКПОТ: 3 818 527,38 лв.

„6 от 42“: Числа – 13, 27, 29, 32, 35, 42. Печалби: 6 – няма, 5 – 8 по 2805,10 лв., 4 – 486 по 46,20 лв., 3 – 6399 по 5,00 лв. ДЖАКПОТ: 816 572,72 лв.

„5 от 35“: I теглене: 1, 5, 14, 21, 23. Печалби: 5 – 2 по 18 399,10 лв., 4 – 306 по 156,90 лв., 3 – 9148 по 8,20 лв. II теглене: 5, 8, 13, 16, 18. Печалби: 5 – 6 по 6133,00 лв., 4 – 571 по 84,10 лв., 3 – 11 229 по 6,70 лв.

„Тото джокер“: Позиции – 2, 4, 9; цифри – 7, 6, 6. Печалби: 3 – 1 по 63 634,80 лв., 2 – 769 по 82,80 лв.

„Зодиак“: Числа – 15, 22, 43, 46, 50; зодия 8 – Скорпион. Печалби: 5+1 – няма, 5 – няма, 4+1 – няма, 4 – 2 по 500,00 лв., 3+1 – 14 по 100,00 лв., 3 – 179 по 10,00 лв., 2+1 – 312 по 5,00 лв., 1+1 – 1996 по 1,50 лв., 2 – 3253 по 0,80 лв., 1 – 3854 по 1,00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000,00 лв.

„Рожден ден“: Година 74, месец 10, дата 10, ден 2. Печалби: I група – няма, II група – 1 по 634,80 лв., III група – 2 по 253,90 лв., IV група – 6 по 52,90 лв., V група – 13 по 24,40 лв., VI група – 16 по 5,90 лв., VII група – 28 по 11,30 лв., VIII група – 55 по 4,60 лв., IX група – 97 по 3,90 лв., X група – 121 по 3,70 лв., XI група – 337 по 1,50 лв., XII група – 310 по 2,10 лв., XIII група – 639 по 2,10 лв., XIV група – 1913 по 1,10 лв., XV група – 2884 по 1,20 лв. ДЖАКПОТ: 1079,08 лв.