0

„6 от 49“: Числа – 9, 10, 24, 29, 42, 46. Печалби: 6 – няма, 5 – 8 по 4679,80 лв., 4 – 380 по 108,90 лв., 3 – 8266 по 8,10 лв. ДЖАКПОТ: 2 426 963,82 лв.

„6 от 42“: Числа – 11, 28, 29, 32, 37, 40. Печалби: 6 – няма, 5 – 3 по 7833,00 лв., 4 – 271 по 86,70 лв., 3 – 5526 по 6,10 лв. ДЖАКПОТ: 1 127 436,22 лв. 

„5 от 35“: I теглене: 10, 11, 17, 30, 32. Печалби: 5 – няма, 4 – 186 по 339,50 лв., 3 – 7787 по 11,40 лв. II теглене: 6, 18, 19, 26, 34. Печалби: 5 – 1 по 34 992,00 лв., 4 – 277 по 164,80 лв., 3 – 8832 по 8,10 лв. 

„Тото джокер“: Позиции – 2, 8, 9; цифри – 9, 2, 9. Печалби: 3 – 6 по 9594,40 лв., 2 – 1739 по 33,10 лв. 

„Зодиак“: Числа – 9, 26, 29, 31, 41; зодия 12 – Риби. Печалби: 5+1 – няма, 5 – няма, 4+1 – няма, 4 – 6 по 500,00 лв., 3+1 – 19 по 100,00 лв., 3 – 293 по 10,00 лв., 2+1 – 259 по 5,00 лв., 1+1 – 1604 по 1,50 лв., 2 – 3572 по 0,80 лв., 1 – 2855 по 1,00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000,00 лв.

„Рожден ден“: Година 22, месец 12, дата 11, ден 6. Печалби: I група – няма, II група – 2 по 313,20 лв., III група – няма, IV група – 2 по 156,60 лв., V група – 5 по 62,60 лв., VI група – 6 по 41,80 лв., VII група – 17 по 18,40 лв., VIII група – 24 по 10,40 лв., IX група – 50 по 7,50 лв., X група – 95 по 4,60 лв., XI група – 200 по 2,50 лв., XII група – 323 по 1,90 лв., XIII група – 643 по 2,10 лв., XIV група – 1847 по 1,20 лв., XV група – 2906 по 1,20 лв. ДЖАКПОТ: 8570,06 лв.