„6 от 49“: Числа – 3, 8, 32, 40, 41, 45. Печалби: 6 – няма, 5 – 5 по 7560,40 лв., 4 – 404 по 103,40 лв., 3 – 7984 по 8,50 лв. ДЖАКПОТ: 2 825 436,66 лв.

„6 от 42“: Числа – 8, 9, 15, 18, 27, 39. Печалби: 6 – няма, 5 – 13 по 1580,90 лв., 4 – 506 по 40,60 лв., 3 – 7709 по 3,80 лв. ДЖАКПОТ: 1 499 731,68 лв.

„5 от 35“: I теглене: 2, 20, 23, 24, 30. Печалби: 5 – 1 по 26 788,40 лв., 4 – 230 по 151,90 лв., 3 – 7312 по 7,50 лв. II теглене: 14, 19, 23, 25, 30. Печалби: 5 – 1 по 26 788,40 лв., 4 – 261 по 133,90 лв., 3 – 7578 по 7,20 лв.

„Тото джокер“: Позиции – 4, 7, 9; цифри: 1, 3, 6. Печалби: 3 – 11 по 3942,90 лв., 2 – 2316 по 18,70 лв.

„Зодиак“: Числа – 5, 15, 17, 19, 42; Зодия 7 -  Везни. Печалби: 5+1 – няма, 5 – няма, 4+1 – 1 по 5000,00 лв., 4 – 16 по 500,00 лв., 3+1 – 30 по 100,00 лв., 3 – 242 по 10,00 лв., 2+1 – 373 по 5,00 лв., 1+1 – 1874 по 1,50 лв., 2 – 3809 по 0,80 лв., 1 – 2612 по 1,00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000,00 лв.

„Рожден ден“: Година 24, месец 4, дата 9, мен 2. Печалби: I група – няма, II група – няма, III група – 2 по 213,00 лв., IV група – няма, V група – 3 по 88,70 лв., VI група – 10 по 21,30 лв., VII група – 7 по 38,00 лв., VIII група – 10 по 21,30 лв., IX група – 46 по 7,00 лв., X група – 80 по 4,70 лв., XI група – 62 по 6,90 лв., XII група – 234 по 2,30 лв., XIII група – 600 по 1,90 лв., XIV група – 1484 по 1,20 лв., XV група – 2526 по 1,20 лв. ДЖАКПОТ: 11 531,77 лв.