0

В ъв връзка с въпроси от медиите, свързани с договори по Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта, пресцентърът на Министерството на младежта и спорта уточнява следното: 

В Министерството на младежта и спорта са възстановени 392 762 лева от сдружение, чийто договор за изпълнение на проект е прекратен. Тази сума представлява 80% от стойността на проекта и е била преведена авансово от ММС. Самото сдружение е регистрирано на 13.06.2022 г. , в деня, в който изтича и срокът за подаване на проектни предложения по НПИМД по чл. 10а от Закона за хазарта. 

Друго сдружение, което е с одобрен проект от 500 000 лева по същата програма, се е отказало от подписване на договор с ММС. Сдружението е регистрирано на 27.05.2022 г. и е класирано за финансиране на 13.07.2022 г.


Визираните проектни предложения са част от Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2022 г. с краен срок на кандидатстване  13.06.2022 г. Министерството на младежта и спорта е публикувало резултатите от оценката на постъпилите проектни предложения на 13.07.2022 г. Одобрени за финансиране са 38 организации с общ размер на предоставеното финансиране – 4 379 027.61 лв. 

Министърът на младежта и спорта Весела Лечева издаде заповед за проверка на всички договори, сключени по Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2022 година на 2 септември.