С табилизирането на цените на енергията се очаква до април, като в момента няма риск от прекъсване на енергийните доставки на ЕС.

Стабилизирането на цените на енергията се очаква до април, като в момента няма риск от прекъсване на енергийните доставки на ЕС.

Доставките на газ от Русия са били под очакванията, Газпром изпълнил договорите, но на практика не предложил допълнителни доставки, за да намали натиска върху пазара.

ЕК приканва властите на страните от ЕС да покрият частично увеличените сметки за енергия, да разрешат отсрочването на плащанията, да намалят данъците за уязвимите групи от населението.

Преди това източник от Европейската комисия припомни, че на този етап има повишаване на цените на енергията на едро с над 200 на сто. Както вече отбеляза еврокомисарят по енергетиката Кадри Симсон, те ще растат до април, като после се очаква да спадат, но ще бъдат променливи до края на зеления преход.

„Това е знак, че трябва да ускорим прехода ни към зелена енергия, тъй като сме силно зависими от вноса на твърди горива, 97 на сто от нефта и 90 на сто от газа също са внос“, припомнят от Комисията. Оттам смятат, че трябва да се подпомогнат енергийно бедните, като мерките трябва да бъдат обратими и да не подлагат на риск прехода към зелена енергия.