С поред славянския календар 2020 година ще премине под знака на Паяка.

Според славянския календар 2020 година ще премине под знака на Паяка.

Това ще бъде емоционално време, през което е хубаво да действаме и да не бъдем статични. Не стойте на едно място, не очаквайте чудо, защото то няма да дойде, без да работите за сбъдването на мечтите си. Основното мото за годината е „Трябват не думи, а дела".

Всичко, което искате да постигнете, няма да се получи без усилия от ваша страна. Ще трябва да положите усилия, да станете по-активни, динамични, понякога дори да поемате рискове и да жертвате нещо. Трябва да имате повече доверие на себе си и на собствените си възможности. Препоръчително е да прощавате грешките на близките си и да не бъдете злопаметни. Ще имате и повече време за пътувания и грижа към себе си.

Славянският календар е слънчев и е тясно обвързан с езическата славянска религия, с нейните обреди, гадания, празници и церемонии на нашите предци. Месеците в календара имат оригинални славянски наименования, свързани с особености на климата или на човешките дейности през съответния месец. И днес някои славянски народи употребяват славянските имена на месеците.