И злезе на бял свят дългоочакваният първи том за скалния античен и средновековен град Перперикон, представящ десетилетните археологически проучвания на една от най-важните български културно-исторически забележителности. Тайнственият древен град в близост до Кърджали буди интереса на учените повече от столетие.

Излезе на бял свят дългоочакваният първи том за скалния античен и средновековен град Перперикон, представящ десетилетните археологически проучвания на една от най-важните български културно-исторически забележителности. Тайнственият древен град в близост до Кърджали буди интереса на учените повече от столетие.

„Нашите разкопки там доказаха данните от историческите извори, че в Източните Родопи е съществувало известно в целия тогавашен свят и посветено на тракийския Дионис светилище. В него са идвали личности като Александър Велики, за да разкрият тайните на своето бъдеще. Култовите каменни олтари са неми свидетели на тези сенки от миналото. А грандиозният и изцяло издялан в скалите дворец светилище, където се намира главният олтар, е уникален архитектурен ансамбъл без аналогии в стария свят“, отбелязва проф. Николай Овчаров, който е начело на екипа, създал изданието.

Цяла глава в новата книга е посветена на напълно разкрития акропол на Перперикон от римската епоха, представящ уникална картина на стотици обществени и жилищни сгради, храмове, улици и площади, оградени с мощни крепостни стени. Проучванията променят из основи наложени в археологията мнения. Притиснати от варварските нашествия през ІІІ-ІV в., римляните изоставят удобните равнинни градове и търсят естествената защита в планините. Досега се смяташе, че са строили там само военни крепости. От разкопките на Перперикон обаче се вижда как те са успели да пренесат древната гръко-римска градоустройствена схема в трудните планински условия. Наблюдава се централен площад (форум) и стройна улична мрежа с изградена отдолу канализация. Идентифицирани са обществени сгради, свидетелстващи за градско самоуправление, обяснява проф Овчаров. Според него и екипа му оттук започва покръстването на Родопите, описано в историческите извори. Известно е, че то е дело на видния християнски мисионер Никита Ремесиански. Разкопките изваждат на бял свят няколко прекрасни християнски базилики, като в най-ранната от началото на V в. вероятно е служил лично покръстителят епископ Никита. Те се разглеждат в следващата глава на книгата.

Друга глава е посветена на средновековната история на акропола на Перперикон. На този разцвет е сложен край през 1361-62 г., когато градът е превзет от османците след тежка обсада. От периода са запазени останките на важни архитектурни паметници: казармите за войниците и един от най-ранните разкрити по археологически път мавзолеи (тюрбета). Турски военачалник е погребан там заедно с бойния си кон. Глава на книгата разказва подробно за тези забележителни находки, бележещи края на живота в древната крепост.

Изданието има и няколко части, показващи всички най-важни находки от разкопките. Сред тях са представени 5200 монети, покриващи без прекъсване период от 18 столетия – от ІV в. пр. Хр. до ХІV в. сл. Хр. Томът е снабден с богат илюстративен материал от всички епохи. Изключително интересни са многобройните снимки с дрон, разкриващи целия блясък и монументалност на скалния град. Изследването е истински венец на усилията на десетки археолози, реставратори и геодезисти, работили цели 16 години за пълното разкриване на акропола на Перперикон, категоричен е Овчаров.