0

В сяка пета жалба, постъпила от потребители в Комисията за енергийно и водно регулиране, е основателна. Това става ясно от доклад на регулатора за работата му през миналата година. През 2023 г. в КЕВР са проверени общо 871 жалби, като за 181 от тях регулаторът е изпратил указания на дружеството за отстраняване на нарушенията.

Общо 1442 са жалбите срещу тока, които са постъпили, но все още няма за тях издадени решения. Най-голям е броят на оплакванията срещу дружеството, което снабдява Западна България. На второ място е енергото в Северна България. Най-малко оплаквания в КЕВР са получени срещу енергото в Югоизточна България, а 17 са оплакванията срещу търговци на ток.

Присъединяването или неприсъединяването на възобновяеми енергийни източници е водеща причина за недоволството на граждани и фирми от енергото. На второ място са сигналите, свързани с качеството на доставяната еленергия. От грешки във фактурите се оплакват 112 потребители, от спиране на тока 62 и други.

Топло

На фона на жалбите срещу тока тези от парното са много по-малко. През миналата година са подадени 135 сигнали, жалби и искания от клиенти и потребители на топлинна енергия. По 36 КЕВР е образувал административни производства.

Потребителските сигнали са насочени основно срещу „Топлофикация София“ - 66 жалби. Следваща по оплаквания със 7 жалби е „Топлофикация - Габрово“, 5 са сигналите срещу сметките на Топлофикация Плевен, а 4 са недоволните от топлото в Русе. Трима са се оплакали от пловдивското парно, по двама от Враца и Веолия Енерджи Варна.

Вода

ВиК операторите са предизвикали недоволството на 375 потребители, които са подали жалба до водния регулатор. Преобладаващият брой 90% от всичките са от физически лица или домакинствата. Най-често поводът е грешки в измерените водни количества, оплакват се от ниско или високо налягане, от нарушено водоснабдяване и наводнения заради спукани тръби. Те не са съгласни с цената на услугата „водоснабдяване и канализация“, сравнена с качеството й. Голяма част от решенията на КЕВР за цени се обжалват от дружествата, от потребителски организации и засегнати граждани. 498 са съдебните дела в сектор Електроенергетиката, като 108 от тях са спечелени от КЕВР. В сектор „ВиК услуги“ КЕВР е водил 47 дела, от които е спечелил 14, загубил е 7. Общият брой искове за парното е 36, като спечелени от КЕВР са 6.