0

 

Лекарите изгубили повече от 72 дни в издаването на медицински бележки за учениците от септември до сега, изчисли педиатърът д-р Александър Атанасов.

От старта на учебната година до момента са издадени 1 260 000 извинителни бележки.

Време

„Приемаме, че за издаването на една бележка е нужно около 5 секунди. В една минута има 60 секунди, в един час има 60 минути, в един час има 3600 секунди. В едно денонощие има 24 часа. Умножаваме 1 260 000 . 5 и получаваме 6 300 000 секунди, делим на 3600 и получаваме 1750, делим на 24 и получаваме 72.9. Така излиза, че българското здравеопазване е загубило 72.9 денонощия в издаването на безсмислен документ“, разяснява лекарят.

Преглед

По думите на лекаря за нормален първичен преглед на пациент са необходими средно 20 минути, което значи, че за час могат да се прегледат трима души. Заради издаването на медицински бележки не са били прегледани 583 човека или им е отделено по-малко време.

Тези сметки се отнасят само за отсъствията на учениците, но не и за децата в детските градини, които боледуват и отсъстват по-често, следователно се издават още повече бележки, казва още лекарят. Родители от своя стана изчисляват, че губят по 2-3 часа, за да заведат децата си на преглед, за да получат заветната бележка за училище.