0

Д анъчните оценки на недвижимите имоти да се актуализират със 135% от 2024 г. Това е едно от предложенията по време на Национален форум на общинските данъчни експерти, организиран от Националното сдружение на общините. Според Пепа Петкова, секретар на столичния район „Слатина“, оценките трябва да се осъвременяват на всеки четири години, тъй като пазарните нива се изменят. Въпросът за сближаване на данъчната оценка с пазарната беше поставен още преди три години от НСОРБ. Председателят на организацията, кметът на Велико Търново Даниел Панов дори даде пример с отживелицата, че в данъчната оценка влиза дали в апартамента има стационарен телефон. През 2020 г. трябваше да се променят критериите, по които се изчислява оценката за налога, но очевидно пандемията забави този процес.

Имоти

Да отпадне освобождаването от облагане на земеделските земи от 2026 г., е друго предложение на форума. Като се ползват данни от кадастъра, да се определят ясно и категорично имоти, за които трябва да се плаща данък. Да се плаща налог за земеделската и горската техника, настояват още общините. Предлага се и да отпадне възможността за ползване на облекчение в случаите, когато екологичната група от годишния технически преглед не съответства на екологичната категория на тежката техника.

МПС

Ако превозните средства пет години не са минавали на технически преглед и за тях не е плащана гражданска отговорност, да се изисква временно прекратяване на регистрацията в КАТ. Това ще улесни местните управи в разчистване на трошките, паркирани по пътищата, които не могат да се вдигнат законно. На форума общинските представители са обсъдили и конкретни проблеми с обмена на данни за прекратена регистрация на МПС, регистрация на закупено в чужбина превозно средство, запазване на регистрационни номера, плащане на данъка за МПС, създаване на нова партида и др.