0

„6 от 49“: Числа – 1, 9, 11, 15, 19, 45. Печалби: 6 – няма, 5 – 23 по 2 257.20 лв., 4 – 1079 по 53.20 лв., 3 – 17808 по 5.20 лв. ДЖАКПОТ: 8 969 588.28 лв.

„6 от 42“: Числа – 1, 9, 12, 19, 23, 25. Печалби: 6 – няма, 5 – 16 по 1 137.30 лв., 4 – 549 по 33.20 лв., 3 – 7315 по 3.60 лв. ДЖАКПОТ: 339 926.81 лв.

„5 от 35“: I теглене: 5, 21, 27, 30, 34. Печалби: 5 – 4 по 8 142.60 лв., 4 – 420 по 101.20 лв., 3 – 9905 по 6.70 лв. II теглене: 2, 15, 19, 28, 35. Печалби: 5 – 1 по 32 570.40 лв., 4 – 228 по 186.30 лв., 3 – 7425 по 9.00 лв.

„Тото джокер“: Позиции – 1, 5, 8; цифри – 7, 4, 8. Печалби: 3 – 7 по 8 472.70 лв., 2 – 1510 по 39.30 лв.

„Зодиак“: Числа – 13, 15, 35, 46, 48; зодия 8 – Стрелец. Печалби: 5+1 – няма, 5 – няма, 4+1 – няма, 4 – 1 по 500.00 лв., 3+1 – 20 по 100,00 лв., 3 – 213 по 10.00 лв., 2+1 – 309 по 5.00 лв., 1+1 – 1836 по 1.50 лв., 2 – 3355 по 0.80 лв., 1 – 3189 по 1.00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000.00 лв.

„Рожден ден“: Година 11, месец 11, дата 13, ден 2. Печалби: I група – няма, II група – няма, III група – няма, IV група – 4 по 79.00 лв., V група – 11 по 28.70 лв., VI група – 10 по 25.30 лв., VII група – 11 по 28.70 лв., VIII група – 32 по 7.90 лв., IX група – 50 по 7.60 лв., X група – 92 по 4.80 лв., XI група – 183 по 2.80 лв., XII група – 275 по 2.30 лв., XIII група – 666 по 2.00 лв., XIV група – 1675 по 1.30 лв., XV група – 2955 по 1.20 лв. ДЖАКПОТ: 37 024.23 лв.