0

„6 от 49“: Числа – 3, 7, 10, 14, 32, 34. Печалби: 6 – няма, 5 – 18 по 2807,90 лв., 4 – 1036 по 53,90 лв.,, 3 – 18 304 по 4,90 лв. ДЖАКПОТ: 7 117 264,79 лв.

„6 от 42“: Числа – 6, 12, 16, 17, 26, 30. Печалби: 6 – няма, 5 – 12 по 1800,90 лв., 4 – 670 по 32,30 лв., 3 – 8448 по 3,70 лв. ДЖАКПОТ: 803 288,10 лв.

„5 от 35“: I теглене: 2, 4, 14, 22, 24. Печалби: 5 – 6 по 5851,50 лв., 4 – 389 по 117,70 лв., 3 – 8945 по 8,00 лв. II теглене: 14, 20, 23, 28, 32. Печалби: 5 – 3 по 11 703,00 лв., 4 – 415 по 110,40 лв., 3 – 10 382 по 6,90 лв.

„Тото джокер“: Позиции – 3, 4, 7; цифри: 4, 8, 2. Печалби: 3 – 18 по 3400,40 лв., 2 – 2957 по 20,70 лв.

„Зодиак“: Числа – 4, 5, 15, 19, 23; зодия 5 – Лъв. Печалби: 5+1 – няма, 5 – няма, 4+1 – 4 по 5000,00 лв., 4 – 8 по 500,00 лв., 3+1 – 42 по 100,00 лв., 3 – 470 по 10,00 лв., 2+1 – 485 по 5,00 лв., 1+1 – 1844 по 1,50 лв., 2 – 4916 по 0,80 лв., 1 – 2498 по 1,00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000,00 лв.

„Рожден ден“: Година 55, месец 4, дата 18, ден 4. Печалби: I група – няма, II група – 1 по 623,60 лв., III група – 2 по 249,40 лв., IV група – 6 по 52,00 лв., V група – 4 по 78,00 лв., VI група – 15 по 16,60 лв., VII група – 19 по 16,40 лв., VIII група – 44 по 5,70 лв., IX група – 57 по 6,60 лв., X група – 138 по 3,20 лв., XI група – 237 по 2,10 лв., XII група – 354 по 1,80 лв., XIII група – 709 по 1,90 лв., XIV група – 1654 по 1,30 лв., XV група – 3364 по 1,00 лв. ДЖАКПОТ: 22 104,09 лв.