0

„6 от 49“: Числа – 2, 18, 20, 21, 31, 46. Печалби: 6 – няма, 5 – 9 по 5741,30 лв., 4 – 689 по 82,90 лв., 3 – 14 055 по 6,60 лв. ДЖАКПОТ: 7 680 704,35 лв. 

„6 от 42“: Числа – 5, 12, 15, 18, 30, 33. Печалби: 6 – няма, 5 – 12 по 1719,30 лв., 4 – 464 по 44,50 лв., 3 – 6748 по 4,40 лв. ДЖАКПОТ: 428 832,85 лв.

„5 от 35“: I теглене: 5, 27, 28, 32, 34. Печалби: 5 – 2 по 18 360,30 лв., 4 – 210 по 228,10 лв., 3 – 7810 по 9,60 лв. II теглене: 1, 3, 4, 34, 35. Печалби: 5 – 2 по 18 360,30 лв., 4 – 236 по 203,00 лв., 3 – 6270 по 12,00 лв.

„Тото джокер“: Позиции – 3, 8, 9; числа – 7, 3, 8. Печалби: 3 – 12 по 5410,20 лв., 2 – 2444 по 26,60 лв. 

„Зодиак“: Числа – 6, 10, 12, 18, 42; зодия 4 -  Рак. Печалби: 5+1 – няма, 5 – няма, 4+1 – 1 по 5000,00 лв., 4 – 9 по 500,00 лв., 3+1 – 29 по 100,00 лв., 3 – 410 по 10,00 лв., 2+1 – 446 по 5,00 лв., 1+1 – 2046 по 1,50 лв., 2 – 5318 по 0,80 лв., 1 – 2857 по 1,00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000,00 лв.

„Рожден ден“: Година 95, месец 11, дата 17, ден 3. Печалби: I група – няма, II група – няма, III група – 1 по 564,90 лв., IV група – няма, V група – 4 по 88,30 лв., VI група – 13 по 21,70 лв., VII група – 20 по 17,70 лв., VIII група – 40 по 7,10 лв., IX група – 68 по 6,20 лв., X група – 156 по 3,20 лв., XI група – 175 по 3,20 лв., XII група – 326 по 2,20 лв., XIII група – 744 по 2,00 лв., XIV група – 1775 по 1,40 лв., XV група – 3897 по 1,00 лв. ДЖАКПОТ: 31 739,04 лв.