0

„6 от 49“: Числа – 9, 25, 26, 35, 37, 41. Печалби: 6 – няма, 5 – 10 по 3291,1 лв., 4 – 538 по 67,60 лв., 3 – 9928 по 5,90 лв. ДЖАКПОТ: 3 720 200,15 лв.

„6 от 42“: Числа – 2, 8, 17, 19, 26, 34. Печалби: 6 – няма, 5 – 9 по 2348,90 лв., 4 – 486 по 43,50 лв., 3 – 7052 по 4,30 лв. ДЖАКПОТ: 1 461 653,68 лв.

„5 от 35“: I теглене: 1, 15, 17, 22, 24. Печалби: 5 – няма, 4 – 204 по 263,90 лв., 3 – 6362 по 11,90 лв. II теглене: 3, 10, 17, 24, 28. Печалби: 5 – 5 по 5966,90 лв., 4 – 502 по 77,50 лв., 3 – 8783 по 6,90 лв.

„Тото джокер“: Позиции – 5, 8, 9; цифри – 2, 3, 3. Печалби: 3 – 10 по 5008,00 лв., 2 – 1572 по 31,90 лв.

„Зодиак“: Числа – 2, 5, 14, 19, 29; зодия 6 – Дева. Печалби: 5+1 – 1 по 1 000 000,00 лв., 5 – няма, 4+1 – няма, 4 – 5 по 500,00 лв., 3+1 – 25 по 100,00 лв., 3 – 349 по 10,00 лв., 2+1 – 424 по 5,00 лв., 1+1 – 1984 по 1,50 лв., 2 – 4427 по 0,80 лв., 1 – 3101 па 1,00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000,00 лв.

„Рожден ден“: Година 31, месец 5, дата 6, ден 2. Печалби: I група – няма, II група – няма, III група – няма, IV група – няма, V група – няма, VI група – 5 по 45,90 лв., VII група – 14 по 20,50 лв., VIII група – 18 по 12,80 лв., IX група – 57 по 6,00 лв., X група – 86 по 4,70 лв., XI група – 83 по 5,50 лв., XII група – 279 по 2,10 лв., XIII група – 575 по 2,10 лв., XIV група – 2094 по 0,93 лв., XV група – 2763 по 1,20 лв. ДЖАКПОТ: 15 522,07 лв.