0

„6 от 49“: Числа – 8, 19, 21, 30, 43, 44. Печалби: 6 – няма, 5 – 3 по 11 437,50 лв., 4 – 322 по 117,80 лв., 3 – 7460 по 8,20 лв. ДЖАКПОТ: 2 389 544,87 лв.

„6 от 42“: Числа – 2, 4, 8, 22, 26, 36. Печалби: 6 – няма, 5 – 10 по 1555,80 лв., 4 – 327 по 47,60 лв., 3 – 4885 по 4,60 лв. ДЖАКПОТ: 557 868,89 лв.

„5 от 35“: I теглене: 1, 5, 9, 27, 34. Печалби: 5 – няма, 4 – 221 по 215,00 лв., 3 – 7895 по 8,50 лв. II теглене: 1, 3, 16, 23, 34. Печалби: 5 – няма, 4 – 170 по 279,50 лв., 3 – 6238 по 10,70 лв.

„Тото джокер“: Позиции – 1, 3, 8, цифри – 1, 2, 7. Печалби: 4 – 4 по 9838,00 лв., 2 – 888 по 44,30 лв.

„Зодиак“: Числа – 12, 23, 35, 39, 47; зодия 12 – Риби. Печалби: 5+1 – няма, 5 – няма, 4+1 – 1 по 5000,00 лв., 4 – 8 по 500,00 лв., 3+1 – 11 по 100,00 лв., 3 – 231 по 10,00 лв., 2+1 – 258 по 5,00 лв., 1+1 – 1365 по 1,50 лв., 2 – 3145 по 0,80 лв., 1 – 2249 по 1,00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000,00 лв.

„Рожден ден“: Година 10, месец 4, дата 12, ден 3. Печалби: I група – няма, II група – 1 по 550,40 лв., III група – няма, IV група – 2 по 137,60 лв., V група – 5 по 55,00 лв., VI група – 8 по 27,50 лв., VII група – 16 по 17,20 лв., VIII група – 32 по 6,90 лв., IX група – 84 по 3,90 лв., X група – 134 по 2,90 лв., XI група – 139 по 3,20 лв., XII група – 291 по 1,90 лв., XIII група – 591 по 2,00 лв., XIV група – 1424 по 1,30 лв., XV група – 2991 по 1,00 лв. ДЖАКПОТ: 42 249,82 лв.