0

„6 от 49“: Числа – 1, 9, 10, 20, 21, 32. Печалби: 6 – 1 по 2 737 074,00 лв., 5 – 21 по 1538,30 лв., 4 – 835 по 42,80 лв., 3 – 12 645 по 4,60 лв. ДЖАКПОТ: 2 000 000,00 лв.

„6 от 42“: Числа – 3, 10, 15, 25, 33, 38. Печалби: 6 – няма, 5 – 15 по 1123,10 лв., 4 – 481 по 35,00 лв., 3 – 6422 по 3,80 лв. ДЖАКПОТ: 633 004,77 лв.

„5 от 35“: I теглене: 6, 14, 21, 31, 32. Печалби: 5 – 1 по 28 706,70 лв., 4 – 287 по 130,50 лв., 3 – 7936 по 7,40 лв. II теглене: 11, 20, 23, 33, 35. Печалби: 5 – 4 по 7176,70 лв., 4 – 357 по 104,90 лв., 3 – 9524 по 6,20 лв.

„Тото джокер“: Позиции – 2, 3, 4; цифри – 8, 9, 5. Печалби: 3 – 22 по 4051,00 лв., 2 – 4082 по 12,20 лв.

„Зодиак“: Числа – 6, 10, 24, 25, 44; зодия 4 – Рак. Печалби: 5+1 – няма, 5 – няма, 4+1 – няма, 4 – 8 по 500,00 лв., 3+1 – 25 по 100,00 лв., 3 – 258 по 10,00 лв., 2+1 – 380 по 5,00 лв., 1+1 – 1843 по 1,50 лв., 2 – 3955 по 0,80 лв., 1 – 2569 по 1,00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000,00 лв.

„Рожден ден“: Година 1, месец 2, дата 11, ден 7. Печалби: I група – 1 по 46 786,50 лв., II група – няма, III група – няма, IV група – 2 по 146,90 лв., V група – 6 по 49,00 лв., VI група – 6 по 39,20 лв., VII група – 6 по 49,00 лв., VIII група – 16 по 14,70 лв., IX група – 54 по 6,50 лв., X група – 110 по 3,70 лв., XI група – 108 по 4,40 лв., XII група – 205 по 2,90 лв., XIII група – 630 по 2,00 лв., XIV група – 1452 по 1,40 лв., XV група – 2755 по 1,20 лв.