0

„6 от 49“: Числа – 6, 12, 20, 26, 31, 38. Печалби: 6 – няма, 5 – 25 по 1252,50 лв., 4 – 948 по 36,50 лв., 3 – 12 835 по 4,40 лв. ДЖАКПОТ: 2 225 687,97 лв.

"6 от 42“: Числа – 3, 10, 33, 35, 37, 39. Печалби: 6 – няма, 5 – 5 по 3466,80 лв., 4 – 339 по 51,10 лв., 3 – 5149 по 4,80 лв. ДЖАКПОТ: 684 190,72 лв.

„5 от 35“: I теглене: 8, 11, 12, 18, 31. Печалби: 5 – няма, 4 – 223 по 235,80 лв., 3 – 8426 по 8,80 лв. II теглене: 2, 6, 9, 22, 26. Печалби: 5 – 1 по 29 136,50 лв., 4 – 373 по 101,90 лв., 3 – 9309 по 6,40 лв.

„Тото джокер“: Позиции – 2, 4, 5; цифри – 9, 3, 3. Печалби: 3 – 4 по 11 239,30 лв., 2 – 1002 по 44,90 лв.

„Зодиак“: Числа – 7, 29, 30, 37, 39; зодия 8 -  Скорпион. Печалби: 5+1 – няма, 5 – няма, 4+1 – няма, 4 – 4 по 500,00 лв., 3+1 – 27 по 100,00 лв., 3 – 197 по 10,00 лв., 2+1 – 355 по 5,00 лв., 1+1 – 1720 по 1,50 лв., 2 – 3594 по 0,80 лв., 1 – 3099 по 1,00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000,00 лв.

„Рожден ден“: Година 49, месец 7, дата 19, ден 6. Печалби: I група – няма, II група – 1 по 547,90 лв., III група – няма, IV група – 1 по 273,90 лв., V група – 7 по 39,10 лв., VI група – 9 по 24,40 лв., VII група - 14 по 19,60 лв., VIII група – 23 по 9,50 лв., IX група – 52 по 6,30 лв., X група – 98 по 3,90 лв., XI група – 177 по 2,50 лв., XII група – 233 по 2,40 лв., XIII група – 600 по 1,90 лв., XIV група – 1462 по 1,30 лв., XV група – 2674 по 1,20 лв. ДЖАКПОТ: 3407,03 лв.