0

„6 от 49“: Числа – 1, 5, 9, 29, 41, 49. Печалби: 6 – няма, 5 – 9 по 3997,30 лв., 4 – 778 по 51,10 лв., 3 – 12 266 по 5,30 лв. ДЖАКПОТ: 4 554 223,17 лв.

„6 от 42“: Числа – 7, 10, 11, 21, 28, 40. Печалби: 6 – няма, 5 – 5 по 3310,50 лв., 4 – 347 по 47,70 лв., 3 – 5638 по 4,20 лв. ДЖАКПОТ: 362 276,01 лв.

„5 от 35“: I теглене: 2, 11, 12, 16, 23. Печалби: 5 – 2 по 16 110,70 лв., 4 – 301 по 139,60 лв., 3 – 8524 по 7,70 лв. II теглене: 15, 24, 30, 31, 32. Печалби: 5 – 2 по 16 110,70 лв., 4 – 218 по 192,80 лв., 3 – 7784 по 8,50 лв.

„Тото джокер“: Позиции – 3, 4, 7; Цифри – 4, 0, 8. Печалби: 3 – 1 по 49 519,80 лв., 2 – 955 по 51,90 лв.

„Зодиак“: Числа – 6, 8, 12, 14, 43; зодия 4 – Рак. Печалби: 5+1 – няма, 5 – няма, 4+1 – няма, 4 – 1 по 500,00 лв., 3+1 – 24 по 100,00 лв., 3 – 256 по 10,00 лв., 2+1 – 423 по 5,00 лв., 1+1 – 2025 по 1,50 лв., 2 – 4448 по 0,80 лв., 1 – 2785 по 1,00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000,00 лв.

„Рожден ден“: Година 4, месец 11, дата 28, ден 3. Печалби: I група – няма, II група – 1 по 543,00 лв., III група – няма, IV група – 1 по 271,50 лв., V група – 3 по 90,50 лв., VI група – 7 по 31,00 лв., VII група – 7 по 38,80 лв., VIII група – 28 по 7,80 лв., IX група – 37 по 8,80 лв., X група – 88 по 4,30 лв., XI група – 112 по 3,90 лв., XII група – 237 по 2,30 лв., XIII група – 531 по 2,20 лв., XIV група – 1253 по 1,50 лв., XV група – 3038 по 1,00 лв. ДЖАКПОТ: 5214,61 лв.