0

„6 от 49“: Числа – 10, 15, 18, 23, 25, 35. Печалби: 6 – няма, 5 – 7 по 4332,10 лв., 4 – 628 по 53,40 лв., 3 – 10 233 по 5,30 лв. ДЖАКПОТ: 3 143 252,16 лв.

„6 от 42“: Числа – 3, 6, 11, 15, 17, 34. Печалби: 6 – няма, 5 – 10 по 1929,40 лв., 4 – 413 по 46,70 лв., 3 – 6246 по 4,40 лв. ДЖАКПОТ: 1 117 830,26 лв.

„5 от 35“: I теглене: 2, 17, 24, 27, 31. Печалби: 5 – 1 по 28 157,90 лв., 4 – 349 по 105,20 лв., 3 – 8764 по 6,60 лв. II теглене: 5, 7, 25, 30, 32. Печалби: 5 – 3 по 9386,00 лв., 4 – 247 по 148,70 лв., 3 – 7923 по 7,30 лв. 

„Тото джокер“: Позиции – 2, 4, 9; цифри – 2, 2, 4. Печалби: 3 – 10 по 4536,30 лв., 2 – 2059 по 22,00 лв. 

„Зодиак“: Числа – 11, 21, 23, 27, 41; зодия 5 – Лъв. Печалби: 5+1 – няма, 5 – няма, 4+1 – няма, 4 – 3 по 500,00 лв., 3+1 – 25 по 100,00 лв., 3 – 264 по 10,00 лв., 2+1 – 276 по 5,00 лв., 1+1 – 1663 по 1,50 лв., 2 – 3330 по 0,80 лв., 1 – 2583 по 1,00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000,00 лв.

„Рожден ден“: Година 80, месец 5, дата 31, ден 7. Печалби: I група – няма, II група – няма, III група 1 по 418,60 лв., IV група – 4 по 65,40 лв., V група – 3 по 87,20 лв., VI група – 4 по 52,30 лв., VII група – 17 по 15,40 лв., VIII група – 25 по 8,40 лв., IX група – 41 по 7,70 лв., X група – 31 по 11,80 лв., XI група – 191 по 2,20 лв., XII група – 209 по 2,50 лв., XIII група – 245 по 4,50 лв., XIV група – 1610 по 1,10 лв., XV група – 2332 по 1,30 лв. ДЖАКПОТ: 9005,25 лв.