0

„6 от 49“: Числа – 3, 9, 13, 15, 34, 37. Печалби: 6 – няма, 5 – 15 по 2536,10 лв., 4 – 918 по 45,80 лв., 3 – 14 828 по 4,60 лв. ДЖАКПОТ: 2 273 472,54 лв.

„6 от 42“: Числа – 19, 23, 25, 31, 34, 42. Печалби: 6 – няма, 5 – 16 по 1253,70 лв., 4 – 668 по 30,00 лв., 3 – 8199 по 3,50 лв. ДЖАКПОТ: 488 413,06 лв.

„5 от 35“: I теглене: 3, 7, 8, 12, 25. Печалби: 5 – 3 по 11 427,10 лв., 4 – 405 по 110,40 лв., 3 – 11 712 по 6,00 лв. II теглене: 10, 14, 28, 29, 35. Печалби: 5 – 2 по 17 140,60 лв., 4 – 217 по 206,10 лв., 3 – 7642 по 9,20 лв. 

„Тото джокер“: Позиции – 2, 3, 6; цифри: 8, 1, 3. Печалби: 3 – 19 по 3034,30 лв., 2 – 2750 по 21,00 лв. 

„Зодиак“: Числа – 9, 15, 18, 37, 38; зодия 2 – Телец. Печалби: 5+1 – няма, 5 – няма, 4+1 – 1 по 5000,00 лв., 4 – 6 по 500,00 лв., 3+1 – 16 по 100,00 лв., 3 – 318 по 10,00 лв., 2+1 – 360 по 5,00 лв., 1+1 – 1842 по 1,50 лв., 2 – 4774 по 0,80 лв., 1 – 2786 по 1,00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000,00лв.

„Рожден ден“: Година 20, месец 1, дата 25, ден 1. Печалби: I група – няма, II група – няма, III група – 2 по 269,40 лв., IV група – 3 по 112,30 лв., V група – 5 по 67,40 лв., VI група – 13 по 20,70 лв., VII група – 11 по 30,60 лв., VIII група – 35 по 7,70 лв., IX група – 56 по 7,20 лв., X група – 110 по 4,30 лв., XI група – 266 по 2,00 лв., XII група – 323 по 2,10 лв., XIII група – 684 по 210 лв., XIV група – 1680 по 1,40 лв., XV група – 3147 по 1,20 лв. ДЖАКПОТ: 45 916,48 лв.