0

„6 от 49“: Числа – 9, 14, 24, 30, 37, 44. Печалби: 6 – няма, 5 – 5 по 7424,30 лв., 4 – 600 по 68,40 лв., 3 – 10 045 по 6,60 лв. ДЖАКПОТ: 4 858 593,92 лв.

„6 от 42“: Числа – 3, 9, 24, 32, 35, 36. Печалби: 6 – няма, 5 – 2 по 8294,60 лв., 4 – 300 по 55,30 лв., 3 – 4959 по 4,80 лв. ДЖАКПОТ: 416 005,27 лв.

„5 от 35“: I теглене: 1, 2, 3, 23, 26. Печалби: 5 – няма, 4 – 179 по 320,10 лв., 3 – 6672 по 12,10 лв. II теглене: 1, 21, 23, 31, 34 Печалби: 5 – няма, 4 – 235 по 243,90 лв., 3 – 7038 по 11,50 лв.

„Тото джокер“: Позиции – 2, 6, 9; цифри – 9, 8, 7. Печалби: 3 – 8 по 6236,20 лв., 2 – 1576 по 31,70 лв.

„Зодиак“: Числа – 7, 26, 32, 35, 50; зодия 11 – Водолей. Печалби: 5+1 – няма, 5 – няма, 4+1 – няма, 4 – 2 по 500,00 лв., 3+1 – 18 по 100,00 лв., 3 – 263 по 10,00 лв., 2+1 – 255 по 5,00 лв., 1+1 – 1505 по 1,50 лв., 2 – 3626 по 0,80 лв., 1 – 2376 по 1,00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000,00 лв.

„Рожден ден“: Година 81, месец 8, дата 29, ден 3. Печалби: I група – няма, II група – 1 по 535,00 лв., III група – 1 по 428,00 лв., IV група – 3 по 89,20 лв., V група – 9 по 29,70 лв., VI група – 10 по 21,40 лв., VII група – 18 по 14,90 лв., VIII група – 29 по 7,40 лв., IX група – 41 по 7,80 лв., X група – 84 по 4,50 лв., XI група – 222 по 1,90 лв., XII група – 244 по 2,20 лв., XIII група – 460 по 2,40 лв., XIV група – 1429 по 1,30 лв., XV група – 2972 по 1,00 лв. ДЖАКПОТ: 909,54 лв.