0

„6 от 49“: Числа – 1, 4, 6, 17, 23, 33. Печалби: 6 – няма, 5 – 16 по 2684,70 лв., 4 – 1137 по 41,80 лв., 3 – 16 963 по 4,50 лв. ДЖАКПОТ: 2 165 035,18 лв. 

„6 от 42“: Числа – 3, 8, 14, 38, 39, 41. Печалби: 6 – няма, 5 – 8 по 2916,40 лв., 4 – 294 по 79,40 лв., 3 – 5479 по 6,10 лв. ДЖАКПОТ: 884 919,96 лв.

„5 от 35“: I теглене: 5, 25, 27, 28, 30. Печалби: 5 -1 по 38 079,00 лв., 4 – 291 по 170,70 лв., 3 – 8707 по 8,90 лв. II теглене: 2, 12, 14, 25, 31. Печалби: 5 – няма, 4 – 221 по 310,90 лв., 3 – 7958 по 12,20 лв.

„Тото джокер“: Позиции – 3, 4, 7; цифри – 8, 1, 7. Печалби: 3 – 6 по 10 548,50 лв., 2 – 1488 по 42,50 лв.

„Зодиак“: Числа – 14, 18, 28, 36, 39; зодия 6 – Дева. Печалби: 5+1 – няма, 5 – няма, 4+1 – 1 по 5000,00 лв., 4 – 19 по 500,00 лв., 3+1 – 27 по 100,00 лв., 3 – 353 по 10,00 лв., 2+1 – 346 по 5,00 лв., 1+1 – 1877 по 1,50 лв., 2 – 4649 по 0,80 лв., 1 – 3018 по 1,00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000,00 лв.

„Рожден ден“: Година 7, месец 9, дата 25, ден 2. Печалби: I група – няма, II група – няма, III група – няма, IV група – 1 по 328,80 лв., V група – 7 по 47,00 лв., VI група – 8 по 32,90 лв., VII група – 12 по 27,40 лв., VIII група – 32 по 8,20 лв., IX група – 47 по 8,40 лв., X група – 100 по 4,60 лв., XI група – 146 по 3,60 лв., XII група – 294 по 2,20 лв., XIII група – 665 по 2,10 лв., XIV група – 1939 по 1,20 лв., XV група – 3083 по 1,20 лв. ДЖАКПОТ: 4455,09 лв.