0

„6 от 49“: Числа – 4, 5, 15, 31, 38, 40. Печалби: 6 – няма, 5 – 3 по 11 493,90 лв., 4 – 398 по 95,80 лв., 3 – 8346 по 7,40 лв. ДЖАКПОТ: 2 580 463,15 лв.

„6 от 42“: Числа – 4, 8, 13, 16, 29, 36. Печалби: 6 – няма, 5 – 14 по 1532,60 лв., 4 – 429 по 50,00 лв., 3 – 5607 по 5,50 лв. ДЖАКПОТ: 985 685,01 лв.

„5 от 35“: I теглене: 16, 17, 20, 29, 31. Печалби: 5 – няма, 4 – 173 по 345,70 лв., 3 – 6571 по 12,80 лв. II теглене: 1, 3, 13, 25, 31. Печалби: 5 – 2 по 16 573,80 лв., 4 – 314 по 137,70 лв., 3 – 8546 по 7,90 лв.

„Тото джокер“: Позиции – 2, 6, 7; цифри – 9, 9, 4. Печалби: 3 – 10 по 5545,30 лв., 2 – 1772 по 31,30 лв.

„Зодиак“: Числа – 14, 20, 22, 23, 44; зодия 7 – Везни. Печалби: 5+1 – няма, 5 – няма, 4+1 – 2 по 5000,00 лв., 4 – 10 по 500,00 лв., 3+1 – 25 по 100,00 лв., 3 – 229 по 10,00 лв., 2+1 – 401 по 5,00 лв., 1+1 – 2050 по 1,50 лв., 2 -4119 по 0,80 лв., 1 – 2814 по 1,00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000,00 лв.

„Рожден ден“: Година 60, месец 10, дата 22, ден 7. Печалби: I група – няма, II група – 1 по 610,60 лв., III група – 1 по 488,50 лв., IV група – 3 по 101,80 лв., V група – 9 по 33,90 лв., VI група – 11 по 22,20 лв., VII група – 19 по 16,10 лв., VIII група – 39 по 6,30 лв., IX група – 55 по 6,70 лв., X група – 96 по 4,50 лв., XI група – 211 по 2,30 лв., XII група – 270 по 2,30 лв., XIII група 658 по 2,00 лв., XIV група – 1801 по 1,20 лв., XV група – 2697 по 1,30 лв. ДЖАКПОТ: 2099,97 лв.