0

„6 от 49“: Числа – 8, 10, 24, 26, 29, 33. Печалби: 6 – няма, 5 – 8 по 4878,20 лв., 4 – 619 по 69,70 лв., 3 – 12 149 по 5,80 лв. ДЖАКПОТ: 2 283 122,89 лв.

„6 от 42“: Числа – 9, 17, 18, 26, 35, 38. Печалби: 6 – няма, 5 – 5 по 4869,40 лв., 4 – 464 по 52,50 лв., 3 – 7181 по 4,80 лв. ДЖАКПОТ: 1 091 180,40 лв.

„5 от 35“: I теглене: 20, 23, 26, 28, 30. Печалби: 5 – 1 по 18 357,70 лв., 4 – 387 по 123,80 лв., 3 – 8876 по 8,50 лв. II теглене: 7, 13, 29, 30, 32. Печалби: 5 – 2 по 18 357,70 лв., 4 – 238 по 201,20 лв., 3 – 8209 по 9,10 лв.

„Тото джокер“: Позиции – 2, 6, 7; цифри – 0, 6, 8. Печалби: 3 – 4 по 15 561,00 лв., 2 – 1359 по 45,80 лв. 

„Зодиак“: Числа – 7, 13, 15, 32, 37; зодия 12 – Риби. Печалби: 5+1 – няма, 5 – няма, 4+1 – 3 по 5000,00 лв., 4 – 11 по 500,00 лв., 3+1 – 18 по 100,00 лв., 3 – 310 по 10,00 лв., 2+1 – 367 по 5,00 лв., 1+1 – 1918 по 1,50 лв., 2 – 4638 по 0,80 лв., 1 – 2896 по 1,00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000,00 лв.

„Рожден ден“: година 25, месец 10, дата 16, ден 4. Печалби: I група – няма, II група – 1 по 640,20 лв., III група – няма, IV група – 1 по 320,10 лв., V група – 4 по 80,00 лв., VI група – 15 по 17,10 лв., VII група – 8 по 40,00 лв., VIII група – 13 по 19,70 лв., IX група – 64 по 6,00 лв., X група – 143 по 3,10 лв., XI група – 64 по 8,00 лв., XII група – 337 по 1,90 лв., XIII група – 727 по 1,90 лв., XIV група – 1819 по 1,20 лв., XV група – 3586 по 1,00 лв. ДЖАКПОТ: 7004,25 лв.