0

Г енералният секретар на БОК Белчо Горанов и проф. Лозан Митев откриха 41-вата сесия на Националната олимпийска академия. Форумът в Несебър e под мотото „Съвременни тенденции и перспективи за олимпийското възпитание и образование“ и се явява и 11-тата сесия за учители. В продължение на 3 дни програмата предвижда множество дискусии, презентации, работни заседания, доклади, спортни занимания и активности. 
Сред основните дискутирани теми са: „Мястото и ролята на България в развитието на олимпийското движение“, „Основни насоки и тенденции в развитието на олимпийското възпитание и образование в Европа и България“, „Приносът на Националната олимпийска академия на БОК за развитието на олимпийската идея“, „Олимпийското възпитание като педагогически проблем в образователната система“, „Медиите и олимпийското възпитание“ и др. По традиция сесията завършва с лагерен огън и вечер на таланта.