0

„6 от 49“: Числа – 1, 6, 15, 23, 37, 41. Печалби: 6 – няма, 5 – 5 по 5942,50 лв., 4 – 430 по 76,40 лв., 3 – 8657 по 6,10 лв. ДЖАКПОТ: 2 339 845,30 лв.

„6 от 42“: Числа – 8, 13, 20, 32, 37, 40. Печалби: 6 – няма, 5 – 6 по 2814,10 лв., 4 – 374 по 45,20 лв., 3 – 4864 по 5,00 лв. ДЖАКПОТ: 710 241,03 лв.

„5 от 35“: I теглене: 8, 10, 11, 27, 32. Печалби: 5 – няма, 4 – 240 по 210,50 лв., 3 – 7788 по 9,10 лв. II теглене: 10, 17, 19, 31, 33. Печалби: 5 – 3 по 9333,50 лв., 4 – 305 по 119,80 лв., 3 – 9408 по 6,10 лв.

„Тото джокер“: Позиции – 2, 6, 9; цифри – 3, 2, 0. Печалби: 3 – 7 по 6197,60 лв., 2 – 1490 по 29,10 лв.

„Зодиак“: Числа – 7, 14, 24, 39, 41; зодия 6 – Дева. Печалби: 5+1 – няма, 5 – няма, 4+1 – 1 по 5000,00 лв., 4 – 2 по 500,00 лв., 3+1 – 29 по 100,00 лв., 3 – 223 по 10,00 лв., 2+1 – 285 по 5,00 лв., 1+1 – 1668 по 1,50 лв., 2 – 3242 по 0,80 лв., 1 – 2915 по 1,00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000,00 лв.

„Рожден ден“: Година 3, месец 10, дат 4, ден 4. Печалби: I група – няма, II група – няма, III група – няма, IV група – 4 по 68,80 лв., V група – 3 по 91,70 лв., VI група – 11 по 20,00 лв., VII група – 14 по 19,70 лв., VIII група – 20 по 11,00 лв., IX група – 58 по 5,70 лв., X група – 106 по 3,60 лв., XI група – 91 по 4,80 лв., XII група – 314 по 1,80 лв., XIII група – 501 по 2,30 лв., XIV група – 1549 по 1,20 лв., XV група – 3206 по 0,96 лв. ДЖАКПОТ: 5332,91 лв.