0

Б ързото развитие на изкуствения интелект (AI) може да доведе до автоматизиране на една четвърт от работата в САЩ и Европа, като този процес може да остави около 300 милиона души без сегашната им работа, сочат резултатите от изследване на Goldman Sachs.

Инвестиционната банка съобщава, че „генеративните“ AI системи като ChatGPT, които могат да създават съдържание, неразличимо от произведеното от човек, вероятно ще доведат до бум в производителността, който в крайна сметка може да повиши годишния глобален брутен вътрешен продукт със 7% за период от 10 години.

На този фон обаче технологията може да доведе и до „значителни смущения на пазара на труда“, излагайки на риск от автоматизация около 300 милиона работни места в Европа и САЩ.

В САЩ най-голям дял от работните места, които биха могли най-бързо да бъдат автоматизирани, са в областта на административните дейности (46%), в правната сфера (44%). Следват архитектите и инженерите (37%). Във финансовата индустрия ще бъдат заменени 35 на сто от работните позиции.

За хората, чиито професии засега не изглеждат застрашени от изчезване, вероятно около половината от задачите им ще бъдат автоматизирани. Плюс за тези хора е, че голяма част от времето им ще бъде освободено за по-продуктивна дейност, пише още в доклада.

В САЩ това ще е валидно за 63% от работната сила. Други 30 на сто, заети с физически труд или на външни работни места, няма да бъдат засегнати, въпреки че работата им може да е податлива на други форми на автоматизация.

„Около 7% от американците са на работни места, където поне половината от задачите им могат да бъдат извършени от генеративен АI и могат да бъдат заменени“, сочи анализът на експертите от Goldman Sachs.