0

Н а редовно заседание в петък парламентът гласува на първо четене увеличения на заплатите в Българската армия. Според текстовете възнагражденията на военнослужещите ще се повишат средно с 30%.

Ако законопроектът бъде приет, от 1 януари 2025 г. общото възнаграждение за най-ниската длъжност за военнослужещ ще се равнява на средната заплата за страната. Законопроектът беше приет с единодушие в Комисията по отбрана.