0

Б ойна кула, използвана в миналото като наблюдателница и за отбрана, е открита в средновековната крепост Русокастро. Находката е намерена буквално в последните дни на археологическия сезон и непосредствено преди приключване на разкопките.

От някогашното внушително бойно съоръжение са останали само руини от основите му, като е разкрита едната от стените. Според изследователите съоръжението е около 6 метра и вероятно е било с правоъгълна форма по план. През изминалото лято на 2023 г. откъм вътрешното лице бе разкрита монументална крепостна стена с дебелина от 1 до 3 м и дължина 52 м. Откъм външното лице на крепостта пък са разкрити общо 20 метра от стената.

Монети

Открити са многобройно количество движими находки, сред които близо 40 монети и един оловен печат с изображение на св. Димитър Солунски. Сред монетите преобладават български на цар Иван Александър, но има и сребърни екземпляри на Ахейското деспотство, сръбски грош и дори едно торнезе на френски крал, отсечено във френския град Тур. Става въпрос или за крал Луи IX Свети, или за крал Луи Х Вироглавия. Тази монета е изключителна рядкост за Балканския полуостров.

Печат

През август при проучване на укрепения проход с кула кладенец археолозите попаднаха на прекрасно запазен пирамидален бронзов печат. Това по същество е частен печат, принадлежал на представител на елита в средновековния град. Той може да е бил аристократ, духовно лице или богат търговец, водещ кореспонденция с различни хора на Балканите. При всички случаи обаче това не е печат на представител на държавната аристокрация – при подобни случаи върху печатите се надписва титлата на притежателя му, което липсва при новооткритата находка от Русокастро, обясниха от екипа.

Подобни печати са известни най-вече от Североизточна България. Там те масово навлизат в края на IX и особено през X и XI в., под влияние на традицията във Византия, която от своя страна продължава римските стандарти при водене на кореспонденция. От това време е известен дори личният печат на цар Симеон Велики, изработен от лазурит. Новооткритият печат е с изящна пирамидална форма. Дръжката му завършва с ухо, през което е минавала верижка или кожен ремък за провесване на шията.