0

П роверка установи, че предприятие за производство на сладолед, трайна и малотрайна сладкарска продукция и тестени изделия във Варна, с временно преустановена дейност от 19.01.2023 г. всъщност работи. 

Според данните на областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) Варна и Икономическа полиция към ОД на МВР Варна, обектът функционира и има служители, които произвеждат сладкарска продукция, в която влагат суровини с изтекъл срок на годност.

Възбранени са 3 800 кг храни с изтекъл срок на годност и са насочени за унищожаване. Към бизнеса ще бъдат предприети административно-наказателни мерки, казват от БАБХ. 

Продължават проверките по отношение проследимостта на произведената и реализирана от обекта сладкарска продукция към други обекти.