0

И сторическият музей в Стрелча получи ново оборудване за съхранение на музейните ценности, което е осигурено по проект, спечелен пред Министерство на културата на стойност 13 865 лв.

Историческият музей в Стрелча получи ново оборудване за съхранение на музейните ценности, което е осигурено по проект, спечелен пред Министерство на културата на стойност 13 865 лв.

С отпуснатите средства музеят оборудва хранилищата си със стелажи, които са проектирани персонално за всяко едно помещение и са съобразени с фондовете, които се съхраняват в него. Стелажите са практични и най-важното - осигуряват достатъчна площ за движимите културни ценности, като по този начин се използва максимално пространството на хранилището.
Закупените щендери осигуряват правилното съхранение на тъканите, а кутиите за транспортиране и съхранение служат за предпазване на крехките движими културни ценности. Осигурена е нормална и ефективна работна среда за уредниците с помощта на сгъваеми маси и столове, предвид малкото пространство. Помещенията са снабдени с влагомери и влагоуловители.

Оптимизирането на хранилищата осигури правилното съхранение и удобство при подреждането на оригиналните културни ценности, което гарантира тяхната безопасност и запазването им за дълъг период от време.

Създаването на условия за опазване и съхранение на музейните културни ценности е първостепенна задача за музея, споделиха от ръководството на институцията. Цялата дейност на институцията се базира на музейните фондове, затова е важно те да бъдат съхранени и опазени за идните поколения.