0

П ремиерът Кирил Петков ще направи оглед на строежа на интерконектора в района на град Комотини, Гърция, съобщиха от Министерския съвет. В петък той инспектира изграждането на междусистемната газова връзка Гърция-България в района на Стара Загора.

Премиерът Кирил Петков ще направи оглед на строежа на интерконектора в района на град Комотини, Гърция, съобщиха от Министерския съвет. В петък той инспектира изграждането на междусистемната газова връзка Гърция-България в района на Стара Загора.

Газовата връзка ще свърже газопреносните мрежи на двете съседни държави, осигурявайки достъп до Южния газов коридор и до редица нови източници на природен газ. IGB e с обща дължина 182 км, повечето от които са на българска територия. Трасето на газопровода преминава през общините Стара Загора, Хасково, Димитровград и Кърджали, като осигурява възможност за газификация на всички населени места в района.

Интерконекторът е от голямо значение не само за развитието на регионите, но и за енергийната независимост и сигурност на България. Проектът е в отлична синергия с други големи международни проекти като Трансадриатическия и Трансанадолския газопровод (TAP и TANAP), като и с планирани и вече съществуващи терминали на втечнен природен газ.