0

Т ехническият университет – София предлага обучение в 4 нови бакалавърски специалности, съобщиха вуза. Сред програмите за предстоящата кандидатстудентска кампания са и „Интелигентни системи и изкуствен интелект“, „Интелигентни системи и изкуствен интелект – на английски език“, „Анализ на данни“ и „Киберсигурност“.

Техническият университет – София предлага обучение в 4 нови бакалавърски специалности, съобщиха вуза. Сред програмите за предстоящата кандидатстудентска кампания са и „Интелигентни системи и изкуствен интелект“, „Интелигентни системи и изкуствен интелект – на английски език“, „Анализ на данни“ и „Киберсигурност“.

Приема на заявления за явяване на предварителните кандидатстудентски изпити и тестове започна на 21-и февруари. До два дни преди датата на всеки изпит кандидатите могат да отидат на място в Учебен отдел на ТУ – София, учебен блок 2, ет. 3 и във филиалите в Пловдив и Сливен, в бюрата за приемане на документи по градове или да подадат документи онлайн.

Предварителните изпити започват с тест по математика на 19-и март. Такива ще има и на 2-и и 16-и април. Изпитите по немски език (за прием във Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт)  и Английски език (за специалността „Индустриално инженерство“ във Факултета за английско инженерно обучение и за специалността „Интелигентни системи и изкуствен интелект – на английски език“ в Машинно-технологичния факултет) са на 9-и април.

На 16-и е изпитът по Рисуване, а ден по-късно - на 17-и април е и този по  Композиция  за специалността „Инженерен дизайн”. 

Всички предварителни тестове и изпити ще се проведат дистанционно, с изключение на изпита по немски език,  който ще е присъствен