0

С амо 270 са пожизнените пенсии от втория стълб на пенсионното осигуряване към края на миналата година. Това сочат данни на Комисията за финансов надзор към края на миналата година. Миналия септември започна изплащането на втората пенсия на първите лица, родени след 1960 г. и осигурявали се в универсален пенсионен фонд. 

Според закона хората могат да получат три вида плащания от частните фондове – еднократно (при натрупани средства по партидата под трикратния размер на минималната пенсия - под 1110 лв. в момента), разсрочено и пожизнена пенсия, ако имат натрупани достатъчно средства, за да им изплащат по 55,50 лв. на месец, което е 15% от минималната пенсия. 

Към създадените за целта 7 фонда за изплащане на пожизнени пенсии са били прехвърлени около 4,5 милиона лева. 1863 души пък ще получават натрупаните средства за втора пенсия разсрочено. На тях ще бъдат изплатени общо 8,6 млн. лв., като за целта тези средства са били прехвърлени към създадени 9 фонда за разсрочени плащания. 

Отделно са платени 8000 лева еднократно на наследници на осигурени лица, получавали разсрочени плащания. Еднократно от универсалните пенсионни фондове са изплатени и 58 000 лева на осигурени лица, навършили пенсионна възраст, чиито партиди не са стигнали за пожизнена или разсрочена пенсия. 

Данните на КФН сочат, че в частните пенсионни фондове са натрупани вече над 19,5 млрд. лева. В сравнение с края на 2020 г. нетните активи нарастват с 13,08 на сто. Общият брой осигурени лица в четирите вида пенсионни фондове към края на миналата година възлиза на 4,8 милиона.

души. Средната сума в универсалните пенсионни фондове възлиза на 4309 лева. При мъжете средната партида е в размер 4499,53 лева, а при жените 4104,21 лева.