0

Р азразилата се полемика в последните дни относно процедурата по насрочването на извънредния изборен Конгрес на БФC, от централата излязоха с позиция, в която още веднъж повтарят механизма на депозирането на оставката от президента Б.Михайлов, какво следва от това, а и как трябва да премине подготовката и провеждането на самото Общо събрание. 

От БФC изрично подчертават, че не се налага допълнително вписване на временния, изпълняващ функциите президент. 

"Във връзка със странната полемика около насрочения Извънреден конгрес на 15.03.2024 г. и множеството некоректни внушения и интерпретации на Устава на съюза, БФC държи да подчертае следните факти:

Има депозирана оставка от Президента на БФC. Оставката се гласува от Конгреса - той е органът, който избира и освобождава президента. 

Уставът на БФC в чл.47 ал.2 предвижда, че "при подаване на оставка, правомощията на президента се изпълняват от първия вицепрезидент, а при невъзможност или  отказ от негова страна – от друг вицепрезидент, избран от ИК, до провеждането на конгрес".

Изпълнителният комитет констатира, че президентът Михайлов е подал оставка и, след отказ на първия вицепрезидент Костадинов, избира вицепрезидента Михаил Касабов да изпълнява правомощията му до провеждането на конгрес. 

Нито в Устава на БФC /чл.47/, нито в ЗЮЛНЦ, или друг нормативен акт /Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел/ няма изискване изпълняващият правомощията вицепрезидент да бъде вписан в Търговския регистър. 

Причината е, че това обстоятелство не е от категорията на онези, които задължително се вписват в ТР. 

Изпълняващият правомощията на президент се легитимира пред третите лица – министерства, учреждения и т.н. с извлечение от решението на ИК, с което е избран за замества президента. 

Уставът на БФC е спазен напълно, тъй като Михаил Касабов е надлежно оправомощен от Изпълнителния комитет, а не от Б. Михайлов, съответно правата на Михаил Касабов са възложени от ИК.

По отношение на потенциалните жалби – никой не може да отнема правото на футболен клуб, член на БФC, да обжалва решенията на Общото събрание, ако счита че са допуснати нарушения.

Първи по този път тръгнаха лицата, обжалвали избора на Б. Михaйлов и Изпълкома на конгреса от 12.10.2021 г., вкарали казуса в съда с твърдение, че е трябвало да има балотаж. 

Няма нито едно решение на СГС или САС, в което да пише за нарушение при избора поради липса на балотаж.

За да спрат спекулациите и внушенията – има законен път за смяна на ръководството на БФC, който е: подадена оставка и насрочен конгрес, на който клубовете-членове на сдружението освобождават и избират президента и членовете на Изпълнителния комитет. Друг ред все още не е измислен. 

Източник: БТА